Zeeland in Stroomversnelling:
Human Capital Agenda

Zeeland in Stroomversnelling (ZiS): Human Capital Agenda is een variant van de provinciale subsidieregeling gericht op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt in Zeeland. Er is geld beschikbaar voor sociale innovatieprojecten, die bestaan uit het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methoden en/of het presenteren van nieuwe producten en diensten. Vereiste is dat deze producten en diensten een meetbare invloed hebben op het tekort op de arbeidsmarkt. De vorming van een consortium is vereist, waarbij de vraag vanuit de wekgevers centraal staat.

Projecten dienen aan te sluiten bij één van de volgende thema’s:
actief besturen: nieuwe managementvaardigheden en -methodieken;
slimmer werken: uitgaan van vaardigheden van medewerkers;
meegaand organiseren: vernieuwende organisatievormen;
co-creatie deelgebieden: samenwerkingsverbanden binnen één of meer deelgebieden of tussen deelgebieden van hoge kwaliteit;
werknemer in eigen kracht: verplaatsing, buigzaamheid en lef op de arbeidsmarkt;
leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties;
duurzame inzetbaarheid: aanmoedigen van het verantwoordelijkheidsgevoel bij
medewerkers op het gebied van levenskracht, buigzaamheid en maatschappelijke
weerbaarheid;
leven lang leren en ontwikkelen: werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee
kunnen met de nieuwste ontwikkelingen.

Wie kan subsidie aanvragen?
Zeeuwse consortia (samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) kunnen subsidie aanvragen. Naast bedrijven kunnen instellingen als brancheorganisaties ook onderdeel uitmaken van een consortium. Het consortium moet werkzaam zijn binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren:
– Havens en Logistiek
– Industrie en Maintenance
– Water en energie
– Vrijetijdseconomie
– Agrofood en Seafood
– Zorg en Onderwijs

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Het subsidiepercentage bedraagt per project maximaal 50% van de totale kosten en is maximaal € 50.000.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Momenteel is deze regeling gesloten. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe openstellingsrondes.