Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. Mogelijk moet u als gebouweigenaar maatregelen treffen om aan deze norm te voldoen.

Voor het verduurzamen van huidige gebouwen of duurzame nieuwbouw zijn volop subsidies en fiscale regelingen beschikbaar. Een aantal voorbeelden:
U kunt gebruik maken van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek voor de aanschaf van warmtepompen, zonnepanelen, warmteterugwinningssystemen, elektrische voertuigen en meer. Voor dergelijke maatregelen kan de ISDE subsidie ook interessant zijn. Neemt u zonnepanelen met een grootverbruikersaansluiting van minimaal 3*80A? Dan kunt u SDE++ aanvragen. Voor het inwinnen van energieadvies is er de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw verduurzamingsproject? Onze subsidieadviseurs helpen u graag verder: tel. 0118-674074 of info@prioradvies.nl