EIA

De Energie-investeringsaftrek (EIA) heeft tot doel het stimuleren van investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken. De EIA geeft u fiscaal voordeel voor energie- advieskosten, aanschaffingskosten en eventuele voortbrengingskosten.

Investeringen uit de volgende categorieën komen in aanmerking:

  • Bedrijfsgebouwen (bijv. HR+++ glas)
  • Processen (bijv. energiezuinige proceskoeling)
  • Duurzame energie (bijv. zonnepanelen)
  • Energiebalancering (bijv. opslag van elektriciteit)
  • Energietransitie (bijv. infraroodpanelen)
  • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2- missiereductieplan

Wie kan EIA-meldingen doen?
Alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting investeren in nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan.

Hoeveel fiscaal voordeel kan ik krijgen?
U kunt 40% van de energie-advieskosten, aanschaffingskosten en eventuele voortbrengingskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Dit voordeel komt bovenop uw reguliere afschrijving. Het gemiddelde netto-voordeel van de EIA is 10%.

Wanneer kan ik EIA aanvragen?
EIA-meldingen kunnen doorlopend worden gedaan gedurende het gehele kalenderjaar. Belangrijk is dat investeringen binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting bij RVO moeten zijn aangemeld. Voortbrengingskosten moeten binnen 3 maanden na het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt of binnen 3 maanden na de datum, waarop het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen, zijn gemeld.