OPZuid

OPZuid staat voor Operationeel Programma-Zuid en richt zich op het sterker maken van de regionale economie door innovatie, zodat deze kan concurreren met andere regio’s. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten bijdragen aan de verduurzaming van de economie en aansluiten op één van de volgende transities:
– Gezondheid
– Landbouw & voeding
– Energie
– Klimaat
– Grondstoffen

OPZuid is een Europese subsidie specifiek gericht op Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het aanvragen gaat via het regionale loket van Stimulus.

Wie kan subsidie aanvragen?
Een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal twee projectpartners. Dit kunnen zijn: ondernemingen, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, intermediaire organisaties (ROM’s), campussen en onder andere valorisatieorganisaties. Belangrijk is wel dat projecten ten goede dienen te komen aan het MKB.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Het subsidiepercentage zal op maximaal 35% liggen en de subsidie per project op maximaal € 1 miljoen. Daarnaast kan er sprake zijn van provinciale cofinanciering van 15% van de projectkosten. Het totale subsidiepercentage kan daarmee oplopen tot 50%.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Momenteel is de regeling gesloten. De eerstvolgende openstelling zal zijn van 16 september 2024 tot 1 november 2024 17:00 uur.

OPZuid kent openstellingen per deelthema. Om geen subsidiekansen te laten liggen is het belangrijk om tijdig in te spelen op de openstellingsthema’s. Wij houden u op de hoogte van de actuele openstellingsdata en -thema’s in onze nieuwsbrief.