Werkwijze

PRIOR SUBSIDIEADVIES

Onze werkwijze is in te delen in de volgende stappen:

Oriëntatiefase

 • Informatieverzameling door middel van oriënterende gesprekken, om goed inzicht te krijgen in uw lopende en toekomstige activiteiten en de organisatiestructuur;
 • Overleg met de subsidieverstrekker, indiening en bespreking projectidee;
 • Advisering omtrent overige criteria, randvoorwaarden en haalbaarheid.
U

Inventarisatiefase

 • Inventariseren van subsidiemogelijkheden: het opstellen van een subsidiescan met alle relevante subsidiemogelijkheden;
 • Toetsen van de slagingskans van de subsidieaanvraag bij de subsidieverstrekkende instantie;
 • Toetsing aan overige (rand)voorwaarden en criteria die vanuit de subsidieregeling worden gesteld.

Subsidieaanvraag

 • Opstellen en indienen van subsidieaanvragen, waaronder projectomschrijvingen en begrotingen. Ook een second opinion op een door uzelf opgestelde subsidie aanvraag behoort tot de mogelijkheden;
 • Coördineren van alle formaliteiten die bij de aanvraag horen.
Z

Financiële en organisatorische fase

 • Ondersteunen en adviseren bij het beantwoorden van aanvullende of controlerende vragen van de subsidieverstrekker naar aanleiding van de ingediende aanvraag;
 • Opstellen van voortgangsrapportages en voorschotaanvragen;
 • Indienen van tussentijdse declaraties en de einddeclaratie of eindrapportage voor een eventuele accountantscontrole.

Prior Subsidieadvies kan u desgewenst naast bovenstaande ook begeleiden en adviseren bij het opzetten van de beheerorganisatie en de projectadministratie.