Referenties

Door de jaren heen hebben onze adviseurs voor een verscheidenheid aan interessante en innovatieve projecten subsidieaanvragen met succes afgerond. Om u een beeld te geven wat wij voor u kunnen betekenen hebben we een aantal projecten geselecteerd en deze per doelgroep gesorteerd, namelijk midden- en kleinbedrijf (MKB), overheid en overige instanties zoals stichtingen, verenegingen en woningbouwcorporaties. 

Ondernemingen

 

Voor ondernemingen zijn er volop mogelijkheden om de realisatie van innovatieve ideeën een financiële steun in de rug te geven. Denkt u hierbij aan financiële steun bij verduurzaming, Research & Development en technologische innovatie. Klik hier om meer te weten te komen over de verschillende subsidieaanvragen die wij hebben gedaan voor ondernemingen.

Overheden

 

Naast ondernemingen komen ook lokale overheden, zowel gemeentelijk als provinciaal, in aanmerking voor diverse subsidieregelingen afhankelijk van het te realiseren project. Het gaat vaak om projecten waarin duurzaamheid en economische/structurele groei de sleutelwoorden zijn, variërend van de ontwikkeling van landschapparken tot de bouw van multifunctionele stadsvoorzieningen. Klik hier om de door ons gerealiseerde subsidieaanvragen voor verschillende overheden.

 

Non-profit

Onder non-profit verstaan wij niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zoals verenegingen, stichtingen en woningbouwcorporaties. Ook voor deze instanties is het mogelijk subsidies aan te vragen. De projecten lopen uiteen van uitbereiding van musea tot het organiseren van muzieklessen voor lokale gemeenschappen. Hier leest u meer over de subsidieaanvragen die onze adviseurs hebben gerealiseerd voor verschillende ngo’s.

 

 

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid