Referenties

Door de jaren heen hebben onze adviseurs voor een verscheidenheid aan interessante en innovatieve projecten subsidieaanvragen met succes afgerond. Om u een beeld te geven wat wij voor u kunnen betekenen hebben we een aantal projecten geselecteerd en deze per doelgroep gesorteerd, namelijk midden- en kleinbedrijf (MKB), overheid en overige instanties zoals stichtingen, verenigingen en woningbouwcorporaties.

Ondernemingen

Overheden

Non-Profit

Besturingssysteem conserveringsinstallatie

Project: Besturingssysteem conserveringsinstallatie
Uitgevoerd in opdracht van:
Besseling CA Systems & Van Der Laan
Subsidieregeling: MIT Noord-Holland
Toegekende subsidie: € 200.000,-

Projectomschrijving:
Om voedings- en genotsmiddelen langer vers te houden worden verschillende technologieën toegepast. Waar voorheen de producten enkel gekoeld werden, zijn er nu ook andere technieken die producten langer vers kunnen houden. Zo bestaat er conservering onder Controlled Atmosphere (CA) condities. Door deze techniek toe te passen wordt het zuurstofgehalte verlaagd en vervangen door stikstof, waardoor het rijpingsproces van de producten minder snel verloopt. Bovendien wordt de schadelijke stof ethyleen (die zorgt voor rijping van groente en fruit) uit de lucht gehaald met CA technologie. Tegenwoordig is het mogelijk conserveringsinstallaties dynamisch te sturen middels Dynamic Controlled Atmosphere (DCA) om voor elk type voedingsmiddel de beste bewaaromstandigheid te creëren. Besseling CA Systems B.V. en Van der Laan B.V. zijn samen actief in het verzorgen van CA conserveringsinstallaties.

Besseling CA Systems B.V. en Van der Laan B.V. ontwikkelen een integraal besturingssysteem dat de verschillende facetten van de besturing van een conserveringsinstallatie met elkaar kan laten communiceren. Zo hoeft de gebruiker van een installatie geen rekening te houden met meerdere besturingssystemen die op elkaar afgestemd moeten worden. Met dit nieuwe besturingssysteem kunnen de verschillende facetten automatisch herkend en gecombineerd worden en onmiddellijk in gebruik genomen worden zonder de (besturingen van de) verschillende facetten op elkaar af te stemmen. Het nieuwe product is laagdrempelig en makkelijk te gebruiken.

Om de ontwikkeling van het besturingssysteem mede mogelijk te maken, begeleidt Prior Besseling CA Systems en Van der Laan tijdens het gehele MIT R&D samenwerkingsproject. “Reeds gedurende vele jaren werken we samen met Prior. In die tijd hebben wij Prior leren kennen als een zeer betrouwbare subsidieadviseur. Zij kennen de regels en kennen ons goed en zijn hierdoor in staat ons adequaat te adviseren. Wij zijn al die tijd zeer tevreden over het advies, de ondersteuning en de samenwerking met de adviseurs. Afstand speelt hierbij geen enkele rol,” vertelt André van Dienst van Besseling CA Systems. Colin van der Laan vult aan: “Subsidies zijn een serieuze zaak, want hieraan hangen ook flinke administratieve verplichtingen. De samenwerking met Prior helpt ons bij het nakomen van deze verplichtingen en zij gaan altijd goed mee met veranderende wetgeving van de overheid.”

  

Motion Compensated Gangway - L-Bow

Project: Ontwikkeling van de Motion Compensated Gangway (L-Bow)
Uitgevoerd in opdracht van: 
PTS Machinery & Asisto Engineering
Subsidieregeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Toegekende subsidie: € 200.000,-

 

 

Projectomschrijving:
De transitie naar een koolstofarme economie is in volle gang in zowel Nederland als Europa. In Zeeland zien wij dit voornamelijk met de aanleg van offshore windmolenpark Borssele: een belangrijke kans voor Zeeuwse bedrijven om hun kunde te laten zien in de markt. Nochtans zijn er nog een aantal tekortkomingen in de offshore-windsector waardoor werkzaamheden niet efficiënt worden uitgevoerd qua zowel kosten als tijd.

De huidige situatie in de offshore sector is dat er geen kosteneffectieve, veilige en goedkope manieren zijn om vanaf een schip toegang te krijgen tot offshore objecten. Hierdoor is er geen efficiënte methode om mensen en materiaal tussen schip en object over te brengen en zijn de gebruikte methoden vaak ingewikkeld en/of duur. Onder slechtere weersomstandigheden zijn de huidige beschikbare methoden niet altijd toereikend, waardoor het werk stil komt te liggen. Met als doelstelling in deze behoefte te voorzien ontwikkelen PTS Machinery en Asisto Engineering de Motion Compensated Gangway ‘L-Bow’.

Met de L-Bow is er een veilige, snelle, stabiele en goedkope methode om mensen en materiaal tussen schip en offshore object te laten bewegen. Door de innovatieve, actieve bewegingscompensatie is het ook mogelijk tijdens slechtere weersomstandigheden de activiteiten te continueren. De L-Bow is eenvoudig te bedienen en compact. Ook is de L-Bow duurzaam, doordat het brandstofverbruik van het schip niet wordt beïnvloed om de verbinding tot stand te brengen.
De technisch uitdaging van dit project is om een gangway te ontwikkelen die snel en alert reageert op onderlinge bewegingen tussen object en schip en deze compenseert met 3 vrijheidsgraden. Dit wordt bereikt door een scharnierconstructie te ontwerpen met een tussenstuk. Dat tussenstuk werkt via de hoofddraaihartlijn samen met de basis-gangway en via een hulpdraaihartlijn met de hoofd-gangway.

De ontwikkeling van de L-Bow kan mede gerealiseerd worden dankzij de subsidieregeling MIT Zuid, welke zo’n €200.000,- bijdraagt aan de uitvoering van het Project. Om deze subsidie verkregen te hebben, heeft Prior begeleiding verzorgd in het gehele subsidietraject. De expertise van onze subsidieadviseurs heeft het werk van PTS en Asisto uit handen genomen en geresulteerd in een welkome subsidie voor het project.

 

Zeekraalteelt in Zeeland

Project: Inrichting perceel voor teelt van zeekraal
Uitgevoerd in opdracht van: 
Hubrecht en Maarten Janse
Subsidieregeling: MIA & Vamil

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving:
Elf jaar geleden begonnen de broers Hubrecht en Maarten Janse in het Zeeuwse plaatsje Wolphaartsdijk met het telen van zeekraal. Die keus werd vooral ingegeven door het oprukkende zoute water rondom hun land. Makkelijk was dat niet, vertelt Hubrecht. “Je kunt niet even een adviseur bellen. Maar ik ben blij dat we de investering hebben gedaan, het bedrijf staat.” Die investeringen kregen dankzij de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), uiteraard met behulp van Prior Subsidieadvies een zet in de rug.

De subsidie die Prior Subsidieadvies namens de gebroeders Janse heeft aangevraagd, is gebruikt voor de complete inrichting van hun tweede perceel in Kats, waaronder een computerpomp, het ingraven van buizen en irrigatie. “Dit was een welkome zet in de rug. Het zijn fijne regelingen als je een goed jaar draait. Dan kun je mooi de belastingdruk verlagen.” De investering heeft volgens Janse rust gebracht. “Nu konden we de inrichting gelijk goed doen. Op het andere perceel zijn we nog steeds aan het knutselen.” Op het verlanglijstje van Janse staat nog een oogstmachine die je niet zelf hoeft aan te sturen. “Het werk is erg arbeidsintensief. Hopelijk kunnen we dat met nieuwe investeringen nog verbeteren.”

Bron: Jaarverslag MIA en Vamil 2016 (30 juni 2017)

Mistral Fruitteelt Dwarsstroom

Project: Mistral Fruitteelt Dwarsstroom
Uitgevoerd in opdracht van: Boomkwekerij Van Dee
Subsidieregeling: POP3 Fysieke Investeringen
Toegekende subsidie: €8.400

Projectomschrijving:
Onder de Europese POP3 subsidieregeling is het mogelijk subsidie te verkrijgen op fysieke investeringen, zoals (landbouw)machines. Boomkwekerij van Dee uit Gelderland heeft deze subsidie benut voor het aanschaffen van een driftreducerende boomgaardspuitmachine. Hiervoor is in totaal € 8.400,- subsidie verleend.

H.J. van Dee laat weten: “Door het professionele handelen van Prior Subsidieadvies heeft de subsidieaanvraag positief uitgepakt. Wij bedanken Prior voor hun inzet en de fijne samenwerking.”

Dit project laat zien dat onze subsidieadviseurs hun expertise niet alleen in Zeeland, maar ook elders in Nederland kunnen toepassen, waar procedures en regelgeving vaak anders zijn. Zo is Prior op het gebied van subsidies ook actief in Noord-Holland en, in dit geval, in Gelderland.

 

 

 

 

 

Vernieuwing van Hotel de Blanke Top

Project: Vernieuwing van Hotel de Blanke Top
Uitgevoerd in opdracht van: Hotel de Blanke Top
Subsidieregeling: EIA/MIA/VAMIL

Projectomschrijving:
Strandhotel De Blanke Top is een bijzonder 4-sterrenhotel, uniek gelegen op een duintop aan één van de mooiste stranden van Nederland en België. Om zijn hoogwaardige kwaliteit te behouden werd besloten om het hotel grondig de vernieuwen.

Na een subsidiescan, uitgevoerd door Prior Subsidieadvies, werd duidelijk dat verscheidene investeringen, waaronder nieuwe apparatuur en onderdelen, in aanmerking kwamen voor verschillende fiscale regelingen (EIA/MIA/VAMIL). Prior heeft De Blanke Top gedurende de bouw begeleid, waardoor onder andere de investeringen in een natreinigingssysteem, een vaatspoelmachine, de afzuiginstallatie in de keuken en een energiezuinig afzuigsysteem met gebruik van de EIA konden worden gedaan. Maar ook voor bijvoorbeeld de toepassing van een warmtepomp en HR+ beglazing.

 

Nieuwbouw timmerfabriek

Project: Nieuwbouw timmerfabriek
Uitgevoerd in opdracht van: Timmerfabriek de Mol
Subsidieregeling: EIA/MIA/VAMIL

Projectomschrijving:
Timmerfabriek de Mol uit Heinkenszand is een moderne timmerfabriek met jarenlange ervaring in de kwaliteitsproductie van houtwerk en vakkundige montage. Ter uitbreiding van de timmerfabriek is eigenaar Marco Traas met de nieuwbouw van een nieuw pand gestart in Heinkenszand.

Na het realiseren van een subsidiescan door Prior Subsidieadvies, bleek dat verscheidene investeringen bij de nieuwbouw, zoals duurzaam glas, de toepassing van duurzaam hout en LED-verlichting. Gemiddeld levert de toepassing van de EIA/MIA een onderneming een voordeel op tussen de 11 en 13,5% van het investeringsbedrag! Ook heeft Prior de SDE+ (subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie) aanvraag verzorgd voor de installatie van zonnepanelen. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Met de SDE+ wordt de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland gestimuleerd.

 

BeachWellness met Thalassotherapie Cadzand-Bad

Project: BeachWellness met Thalassotherapie Cadzand-Bad
Uitgevoerd in opdracht van: consortium o.l.v. Hotel Noordzee
Subsidieregeling: Zeeland in Stroomversnelling
Toegekende subsidie: € 50.000,-

Projectomschrijving:
De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Balkenende) deed onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. In totaal zijn er zes concrete projecten uitgewerkt in het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’.

Prior Subsidieadvies heeft voor een consortium bestaande uit Hotel Noordzee, Strandhotel Cadzand, Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ university) en ZorgSaam de subsidieaanvraag gedaan voor haar haalbaarheidsstudie naar de realisatie van een Beach Wellness paviljoen met Thalassotherapie. De studie zal in de loop van 2019 worden afgerond en daarna zal duidelijk worden of de realisatie van een dergelijk strandpaviljoen mogelijk is.

Innovatie in de bandenindustrie

Project: Diverse innovatieve projecten
Uitgevoerd in opdracht van: Hollandse Bandenmarkt International
Subsidieregeling: o.a. WBSO en OP-Zuid
Toegekende subsidie: ca. € 190.000,-

Projectomschrijving:
In Tholen (Industrieterrein Welgelegen) is Hollandse Bandenmarkt International gevestigd. HBI is sterk in het ontwikkelen van banden voor toepassingen in met name de landbouw, grondverzet en bosbouw, waar andere (standaard)banden niet voldoen. Uniek is ook dat zij uit gebruikte, versleten vliegtuigbanden zelf banden ontwikkelt voor nieuwe toepassingen. Al geruime tijd maakt HBI gebruik van de fiscale regeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk). Middels deze regeling worden de uren die haar medewerkers besteden aan innovatie en het zoeken naar oplossingen voor lastige technische knelpunten beloond middels een afdrachtvermindering op de loonheffing.

“We bespreken elk half jaar met Prior onze lopende en nieuwe ontwikkelingen, waaruit zij vervolgens projecten selecteren die aangevraagd worden binnen de WBSO,” vertelt Johan Koster, R&D Manager van HBI. “Door dit terugkerende patroon stimuleert de WBSO ons om continu te innoveren en over innovatie na te blijven denken.”

Ton Gijsen, controller van HBI, vult aan: “Het aardige van de WBSO is dat na positieve beschikking de afdrachtsvermindering direct toegepast kan worden in de loonheffing; financieel is het voordeel dus meteen zichtbaar!” Verder is door Prior voor verschillende investeringen voor de nieuwbouw succesvol de EIA (Energie Investeringsaftrek aangevraagd. Tevens begeleidt Prior HBI t.b.v. de Europese OP-Zuid subsidies. In 2014 is voor HBI het gehele subsidietraject door Prior begeleid, waarna de subsidie was toegekend. In 2018 is wederom subsidie aangevraagd voor een nieuw project van HBI.

                        

Alomvattend subsidiemanagement voor o.a. Comgoed

Project: Alomvattend subsidiemanagement
Uitgevoerd in opdracht van: Comgoed
Subsidieregeling: o.a. WBSO en Bioboost Europe

Projectomschrijving:
Comgoed is een concern dat bestaat uit drie verschillende takken, namelijk: compost, biomassa en grond- en reststoffen. Aangezien veel van de activiteiten in aanmerking komen voor (fiscale) subsidieregelingen en Comgoed deze kansen niet onbenut wil laten, heeft zij het management hiervan toevertrouwd aan Prior Subsidieadvies. Prior fungeert voor Comgoed als vast aanspreekpunt en biedt continue ondersteuning bij het opzetten en inrichten van (subsidie)projecten en adviseert bij de uitvoering daarvan. Hiermee kan zij de functie van subsidiecoördinator invullen en op een laagdrempelige manier een professional aantrekken die de organisatie adviseert en bijstaat bij uiteenlopende (subsidie)vraagstukken.

De taken bestaan o.a. uit:

 • Het onderzoeken en informeren over nieuwe subsidiemogelijkheden;
 • De inrichting en opzet van de AO/IC (administratieve organisatie/interne controle);
 • Het (mede)opstellen van de diverse rapportages;
 • Uitvoering van de administratie zoals voorgeschreven door de subsidieverstrekker;
 • Ondersteuning bij de afronding aan het eind van de subsidieperiode;
 • Ondersteuning bij vragen van subsidiegevers;
 • Overige advisering ten aanzien van (subsidie)projecten.

Frank Franzen van Comgoed vertelt ons: “Prior is meedenkend, accuraat en hands-on als het gaat om subsidies. Door het volledige subsidiemanagement voor ons te verzorgen hebben wij hierover geen zorgen meer.” Het subsidiemanagement voor Comgoed is een uitstekende casus die de breedte van onze dienstverlening laat zien. Prior Subsidieadvies kan u begeleiden bij een breed scala aan subsidieregelingen, inventarisatie, administratie, rapportages en meer.

Zo voelen wij ons betrokken in de projecten van onze relaties en wordt een aangenaam samenwerkingsverband gecreëerd. Door het inzetten van subsidiemanagement nemen wij alles wat met subsidies te maken heeft van de organisatie over. Op deze manier is zij verzekerd van een continue match tussen (voorgenomen) projecten en subsidies en wordt aandacht voor subsidies structureel ingebed.

                               

Ontwikkeling Easy Serialisation System (EES)

Project: Ontwikkeling van het Easy Serialisation System (ESS)
Uitgevoerd in opdracht van: Kobotech Bsscontrol & Dacon/ECP
Subsidieregeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Toegekende subsidie: ca. €200.000

Projectomschrijving:
Serialisatie stelt o.a. de voedingsmiddelenindustrie in staat om vervalste, ondermaatse, onjuist gebrande, versneden of verlopen producten te identificeren en verbetert de efficiëntie en effectiviteit bij recalls. De keten wordt transparanter; deelnemers kunnen zich niet meer onttrekken aan de verantwoordelijkheid die zij voor de producten hebben. Daarnaast kan serialisatie, door de gedetailleerde informatie, bijdragen aan het verbeteren van forecasting & planning, distributieprocessen en voorraadbeheer.
Volgens experts zal de behoefte naar serialisatietechnologie de komende jaren alleen maar toenemen. Op de markt zijn vele leveranciers op het gebied van identificatie, levering van hardware, software en machinebouw. Echter, iedereen levert een deel van de puzzel en aan de randen van hun producten/oplossing zoeken ze naar verbreding (bijv. in de richting van software). Bestaande oplossingen zijn duur, waardoor deze niet rendabel zijn voor het MKB.
Kobobss en Dacon/ECP ontwikkelen een modulair, universeel controlemiddel (ESS, Easy Serialisation System) gericht op MKB bedrijven. ESS moet een betaalbaar en beheersbaar maatwerkoplossing (“seriematig maatwerk”) zijn om producten te inspecteren, te identificeren en om hoogwaardige controles uit te kunnen voeren, om data uit het productieproces te loggen.
Technieken als markering, camera inspectie, barcode identificatie, vorm herkenning, code printing etc. spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de ESS hoort een platform waarop data van alle (bestaande) inspectiepunten in een productielijn worden gekoppeld en deze in een track en trace systeem zijn terug te vinden.
De klant kan daarbij zijn bestaande componenten in de productielijn blijven gebruiken en/of deze aanvullen met nieuwe inspectiepunten. De ESS vormt de basis van een geserialiseerd track en trace systeem. De producent kan zo voldoen aan eisen van de overheid m.b.t. beschikbaarheid van data en tracking en tracing. Ook kan zo invulling worden gegeven aan de toegenomen vraag van consumenten naar de herkomst van de producten die zij kopen.
Dankzij de MIT-subsidie zijn Kobobbs en Dacon/ECP in staat hun innovatieve serialisatiesysteem te ontwikkelen en zo o.a. de voedingsmiddelenindustrie een stap vooruit te brengen. Hierbij heeft Prior Subsidieadvies hen begeleid in het volledige traject van inventarisatie van subsidiemogelijkheden tot en met de eindverantwoording.

Ontwikkeling Modulaire Laboratorium Robot (MLR)

Project: Ontwikkeling Modulaire Laboratorium Robot (MLR)
Uitgevoerd in opdracht van: ModuVision Technologies
Subsidieregeling: OP-Zuid & Provincie Zeeland
Toegekende subsidie: ca. €205.000

Projectomschrijving:
De vraag naar meer automatisering van de workflow en hogere eisen van regulerende instanties, maken dat veel bestaande laboratoriumautomatisering niet meer toereikend is. Trends als: toenemende regels en richtlijnen; meer mogelijkheden om te testen; voedselschandalen; en toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei leiden tot groei van het aantal en complexere analyses.

Laboratoria gebruiken voor dit onderzoek een zogenaamde autosampler, een instrument dat monsters kan voorbereiden voor onderzoek. Momenteel kampen laboratoria met het probleem dat huidige autosamplers vaak inefficiënt, duur en onnauwkeurig zijn.

Het doel van dit project is een nieuwe generatie van autosamplers ontwikkelen die van hogere kwaliteit zijn door nieuwe technologieën te introduceren, zoals volledige modulariteit, meer functionaliteiten en softwareautomatisering met grafische interface. Bovendien zal de nieuwe autosampler veiliger voor gebruik zijn dan bestaande samplers. ModuVision Technologies zal in 2020 een nieuwe autosampler ontwikkeld hebben, namelijk de Modulaire Laboratorium Robot (MLR). Deze autosampler zal de hierboven genoemde technologieën integreren, waardoor de eindgebruiker efficiënter werk kan verrichten en van meer gebruiksgemak kan genieten.

Prior Subsidieadvies begeleidt Moduvision in het gehele subsidietraject, van inventarisatie tot eindverantwoording. Dankzij de succesvolle aanvraag voor de OP-Zuid subsidie geniet Moduvision een significant voordeel in de ontwikkeling van de nieuwe Modulaire Laboratorium Robot.

 

                       

Landschapspark Borsele

Project: Ontwikkeling van Landschapspark Borsele
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Borsele
Subsidieregeling: Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP 3 – LEADER)
Toegekende subsidie: € 125.000

Projectomschrijving:
Borsele is nu overloopgebied van het kusttoerisme, maar wil gezamenlijk met ondernemers en stakeholders meer proactief acteren om Borsele te onderscheiden en eenduidig op de kaart te zetten, bekendheid te genereren, het bezoekersaantal te laten toenemen en de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten.

De gemeente Borsele is momenteel geen drukbezochte toeristische bestemming. De gemeente is een overloopgebied voor het massatoerisme uit de kustgebieden, maar wordt nog onvoldoende (h)erkend als parel die je móet bezoeken. De gemeentegrenzen overlappen immers bijna volledig met de grenzen van het Nationale Landschap De Zak van Zuid-Beveland. In dit landschap vindt men authentieke dorpen, kreken, boomgaarden, landbouw en de oevers van de Westerschelde die het ontdekken waard zijn.

Binnen de gemeentegrenzen zijn veel (agrarische) ondernemers actief. Deze zoeken altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, maar gebrekkige samenwerking en onvoldoende steun vanuit de gemeente belemmerden dat. Omdat de gemeente in de komende jaren wordt geconfronteerd met krimp, is een goede economische motor onmisbaar om de gevolgen hiervan tegen te gaan en de leefbaarheid en sociale cohesie in stand te houden en te versterken.

De versnippering in de gemeente met individuele ondernemers, dorpen en landschappen vraagt om gemeenschappelijke verbindingen om daarmee de gemeente te profileren als samenhangend geheel.

Daarom is de gemeente met ondernemers, burgers en andere stakeholders aan de slag gegaan met een serie bijeenkomsten en werkgroepen. Deze hebben geleid tot een actieplan voor de vorming van het Landschapspark Borsele.

De doelstelling van de ontwikkeling van het Landschapspark Borsele: ‘Het landschap, de natuur en alles wat zich binnen het gebied aan kernen, attracties en voorzieningen bevindt wordt structureel verbonden als één geheel: het Landschapspark Borsele.’

Mede dankzij de POP3 LEADER subsidie van de EU is het mogelijk dit project te realiseren. Manon van Maldegem van de Gemeente Borsele vertelt: “Prior Subsidieadvies heeft ons enorm geholpen. De subsidieaanvraag moest onverhoopt op erg korte termijn worden ingediend. Mede door hun grote inspanning was alles keurig op tijd af. Bij de uitvoering van het project helpen ze met de administratie en alle verplichte zaken. We kunnen ze altijd benaderen als we vragen hebben over de subsidie.” Prior Subsidieadvies heeft reeds met meerdere projecten bewezen een toegevoegde waarde te zijn in het aanvragen van POP subsidies, waarvan het Landschapspark Borsele één project is.

                                                       

Brede school Kapelle

Project: de bouw van een multifunctionele Brede school
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Kapelle
Subsidieregeling: Beleidsprogrammering Sociale Zorg (Provincie Zeeland)
Toegekende subsidie: € 150.000

Projectomschrijving:
In plaats van renovatie en nieuwbouw op huidige locaties voor verschillende voorzieningen in Kapelle, was besloten een nieuwe, multifunctionele Brede school te realiseren op een nieuwe locatie aan de Vroonlandseweg. Het doel van dit project was om samenwerking tussen verschillende voorzieningen te optimaliseren en nieuwe verbindingen te creëren door het oprichten van één gezamenlijke locatie voor basisschool OBS de Moolhoek, de Bibliotheek en Kinderopvangorganisatie Kibeo/Wiedewei. De Brede school, die reeds gerealiseerd is, dient als ontmoetings- en dienstencentrum, waarin afgestemd op de lokale behoefte mogelijkheden zijn voor bijv. kinderopvang, seniorenactiviteiten, cursussen en verenigingen.

De bouw van de Brede school is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Beleidsprogrammering Sociale Zorg van de Provincie Zeeland, welke €150.000,- subsidie beschikbaar stelde voor de realisatie van het pand. Deze subsidie was in de periode 2004-2008 onderdeel van het beleidsprogramma van de Provincie Zeeland om maatschappelijke en sociale vraagstukken aan te pakken. Met de begeleiding van Prior Subsidieadvies is het subsidietraject succesvol verlopen en is de nieuwe Brede school gerealiseerd conform de vereisten van de subsidieverstrekker. Inventarisatie, indiening en (eind)verantwoording zijn door Prior verzorgd voor de Gemeente Kapelle. Beleidsmedewerker Sociaal Domein Adri de Kok vertelt: “Prior heeft ons volledig ontzorgd. Dankzij hen hoefden wij niet na te denken of dingen daadwerkelijk gedaan werden. Het was heel prettig samenwerken.

                                      

Archeologisch museum Aardenburg

Project: Archeologisch museum Aardenburg
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Sluis
Subsidieregeling: POP3 LEADER en diverse fondsen

Projectomschrijving:
Aardenburg is een klein stadje in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen. Als oudste stad van Zeeland beschikt de plek over veel historie die tentoongesteld wordt in het archeologisch museum. Daarnaast beschikt Aardenburg over de historische Sint Baafskerk.

Vanwege de krimp werd het plan ‘Aardenburg ontdekt’ opgesteld waarbij door samenwerking en nieuwe verbindingen aan te gaan het welzijn en de welvaart van bewoners in Aardenburg werd verbeterd en de sociale cohesie werd versterkt. Om de doelstelling te behalen werd er gebruik gemaakt van de sterke punten van Aardenburg:

 • De ligging in een cultureel, landschappelijk en historisch relevant gebied;
 • Beeldbepalende en unieke architectuur van de stad en specifiek de Sint Baafskerk.

‘Aardenburg ontdekt’ creëert fysieke, sociale en virtuele verbindingen door gebruik te maken van de synergie tussen de Sint Baafskerk en het Archeologisch Museum, waarmee deze als vliegwiel voor het vormen van andere, nieuwe verbindingen kan fungeren. Het project behelst o.a. het vernieuwen van het museum en het combineren hiervan met de Sint Baafskerk.

Prior Subsidieadvies begeleidt en adviseert de gemeente Sluis in de uitvoering van het verwerven van subsidies en bijdragen van de diverse subsidieverstrekkers en fondsen. In augustus 2018 is bekend gemaakt dat het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie zal verstrekken in het kader van POP3 LEADER. Bovendien wordt er een beroep gedaan op donaties van verschillende fondsen en stichtingen. In dit project kan Prior derhalve haar expertise toepassen op het gebied van ‘gestapelde’ financiering.

Het combineren van meerdere geldverstrekkers is zeer nuttig voor zowel grote als kleinere projecten. Er zijn namelijk talloze mogelijkheden in de wereld van subsidies, waardoor men soms door de bomen het bos niet meer ziet. Prior Subsidieadvies heeft de ervaring en expertise om u te begeleiden in deze wereld.

                                                                                         

Gebiedsontwikkeling/recreatiezone in Wolphaartsdijk

Project: Gebiedsontwikkeling/recreatiezone in Wolphaartsdijk
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goes
Subsidieregeling: POP3 LEADER
Toegekende subsidie: € 150.000,-

Projectomschrijving:
De gezamenlijke visie op het recreatiegebied van ondernemers, belanghebbenden en de gemeente Goes beoogt te beantwoorden hoe in de recreatiezone Wolphaartsdijk meer samenwerking in de vrijetijdseconomie kan worden gecreëerd en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van het gebied kan worden vergroot.

In de huidige situatie is er maar één plek met de potentie voor het vormen van een sterke verbinding en dat is de zone rond het havenplateau. Dit wordt zowel door de inwoners als ondernemers in Wolphaartsdijk erkend.

Door gezamenlijk de ruimtelijke uitstraling van het gebied te verbeteren en eenheid te creëren, wordt de beleving (voor toerist, ondernemer en inwoner) versterkt! De versterking van het gebied kan slechts verwezenlijkt worden door ruimtelijk en financieel te investeren in een kwaliteitsverbetering daarvan.

Prior heeft de gemeente Goes begeleid en geadviseerd bij het uitvoeren van de subsidieaanvraag in het kader van POP3/Leader. Bovendien begeleidt Prior de Gemeente Goes in het vervolgtraject na toekenning van de subsidie. Mede dankzij de toegekende subsidie worden meerdere kruisen toegangspunten verfraaid, informatieborden geplaatst, verscheidene fiets- en wandelroutes opgewaardeerd en nieuwe routes aangelegd.

                                                                                         

Subsidiebegeleiding m.b.t. Interreg SHINE 2 Zeeën

Project: Subsidiebegeleiding m.b.t. Interreg SHINE 2 Zeeën
Uitgevoerd in opdracht van: Clavis
Subsidieregeling: SHINE; Interreg 2 Zeeën

Projectomschrijving:
Clavis is een woningcorporatie gevestigd in Terneuzen. De organisatie verhuurt ca. 2.500 woningen in Terneuzen en Sluiskil en zet zich in als maatschappelijke onderneming op de woningmarkt. De energie-efficiëntie van de huizen was tot voor kort niet voldoende: de helft van de huizen had een zeer slechte energiescore van D of lager. Clavis heeft dankzij de toegekende subsidie in het kader van het Interreg subsidieprogramma de energiezuinigheid van de huizen tot een hoger niveau weten te brengen (het bereiken van de BEN-niveau of Bijna Energie Neutraal).

Prior Subsidieadvies heeft Clavis na het toekennen van de subsidie begeleid en geadviseerd bij de (uitvoering van de) projectadministratie ten behoeve van het SHINE-project. Het doel was het succesvol doorlopen van het controlesysteem van de subsidieverlener. De taken bestonden o.a. uit het begeleiden en adviseren bij:

 • De inrichting en opzet van de AO/IC (administratieve organisatie/interne controle);
 • Het (mede)opstellen van de diverse rapportages;
 • Uitvoering van de administratie zoals voorgeschreven door de subsidieverstrekker;
 • Ondersteuning bij de afronding aan het eind van de subsidieperiode;
 • Ondersteuning bij overige vragen die door de subsidiegever gesteld worden.

 

World Peace Flame in Vlissingen

Project: World Peace Flame in Vlissingen
Uitgevoerd in opdracht van: Stichting Wereld Vredesvlam Vlissingen
Subsidieregeling: diverse fondsen

Projectomschrijving:
Op zaterdag 15 september 2018 is de Wereldvredesvlam op het Bellamypark in Vlissingen ontstoken. Daarmee realiseert Stichting Vredesvlam Vlissingen samen met de World Peace Flame Foundation een droom: inspireren tot het verspreiden van vrede in jezelf, in de omgeving van Vlissingen en in de wereld. De World Peace Flame, de overkoepelende organisatie die wereldwijd activiteiten ontplooit, wil haar doelstelling bereiken door activiteiten op het gebied van educatie en door ondersteuning van vredesinitiatieven.

In dit project heeft Prior Subsidieadvies haar expertise kunnen gebruiken van het ‘stapelen’ van meerdere subsidies en donaties. Vaak zijn organisaties zich niet bewust van de vele mogelijkheden en financieringsbronnen die beschikbaar zijn voor hun project. Dankzij diverse fondsen, zoals het Rabobank Sociaal Maatschappelijk Fonds, Stichting Moerman Promotie en Stichting van de Sande is het ontsteken van een vredesvlam in Vlissingen mogelijk gemaakt.

                                                                                     

Realisatie van een dorpshuis te Waarde

Project: Realisatie van een dorpshuis te Waarde 
Uitgevoerd in opdracht van: R&B Wonen en Gemeente Reimerswaal
Subsidieregeling: POP2 LEADER en Beleidsprogrammering Sociale Zorg (Provincie Zeeland)
Toegekende subsidie: 
€ 300.000,-

 

 

 

Projectomschrijving:
Woningcorporatie R&B Wonen is met circa 4300 woningen een van de belangrijkste verhuurders in de Zeeuwse gemeenten Borsele en Reimerswaal. Ter uitbereiding heeft de organisatie enkele nieuwbouwprojecten gestart waarbij men de nadruk ligt op duurzaam en energiezuinig door o.a. zonneboilers en warmtepompen te installeren. Begin 2005 is een projectgroep ‘Meer’ Waarde aan de slag gegaan om een dorpsontwikkelingsplan te schrijven voor het dorp Waarde. Aanleiding was de constatering dat de basisvoorzieningen in het dorp – zoals in veel andere kleine kernen – onder druk staan en dreigen te verdwijnen.

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat een volwaardig multifunctioneel gebouw in de dorpskern is gerealiseerd om zo de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen.

Belangrijk aspect van het project is de concentratie van een ontmoetingsplaats, een spreekuurlocatie, continuering van een supermarktfunctie, een medicijn afhaalpunt, realisatie van een nieuwe gymzaal en het geschikt maken voor nieuwe onderwijsvormen, zoals een Brede school.

Jobien Vermue van de Gemeente Reimerswaal hierover: “Prior Subsidieadvies heeft ons op de diverse subsidiemogelijkheden, zowel Europese als van de Provincie Zeeland, voor dit project gewezen. Reeds eerder heeft Prior voor de Gemeente Reimerswaal succesvol een subsidieproject verzorgd t.b.v. de Oesterputten in Yerseke.”

Peter Sandee van R&B Wonen vult aan: “De persoonlijke en hands-on begeleiding gedurende het gehele traject was zeer waardevol voor ons. Het project heeft een lange aanloopgeschiedenis gekend en was uiterst complex. Prior heeft ons hier doorheen geholpen en goed ter zijde gestaan over o.a. Europese wet- en regelgeving waaraan we voor de subsidie dienden te voldoen. We hebben hierdoor de toegekende subsidies maximaal weten te benutten.”

Prior heeft voor R&B Wonen eerder o.a. een uitgebreide subsidiescan uitgevoerd om vast te stellen of de investeringen in aanmerking komen voor (Europese) subsidies en fiscale regelingen als de Energie-investeringsaftrek (EIA). Daarnaast is belicht of en hoe de woningcorporatie meer gebruik kan maken van subsidieregelingen.

                               

Inrichting Dorpscentrum Biggekerke

Project: Inrichting Dorpscentrum Biggekerke 
Uitgevoerd in opdracht van: Stichting Dorpscentrum Biggekerke
Subsidieregeling: Diverse fondsen
Toegekende subsidie: 
ca. € 53.000,-

Projectomschrijving:
Biggekerke is een kern in de gemeente Veere, Zeeland. In het dorp is sprake van een grote sociale samenhang en een hechte gemeenschap. Het hart van het dorp bestaat uit het dorpscentrum en de basisschool. Echter, deze voldoen niet meer aan de huidige standaard om de rol van dorpshart/ontmoetingscentrum te vervullen.

In 2015 is het besluit genomen tot de realisatie van een nieuw dorpscentrum en school in één gezamenlijk gebouw. In verband met deze ontwikkeling zijn eind 2016 het bestaande dorpscentrum en het schoolgebouw reeds gesloopt, om plaats te maken voor het nieuwe, multifunctionele gebouw. Het gedeelde gebruik versterkt zowel het dorpscentrum als de school.

                                                            

Het algemene doel van dit project is het benutten van kansen door het fysiek vormgeven van de samenhang in het dorp (en de omgeving) en zo de leefbaarheid te optimaliseren. Om de leefbaarheid voor de bewoners, bezoekers en passanten te verbeteren is een nieuwe ontmoetingsplek in het hart van het dorp noodzakelijk.

Deze doelstelling is uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan waarbij de dorpscentrumfunctie wordt verplaatst en samen met de school wordt gerealiseerd in één multifunctionele accommodatie.

Prior Subsidieadvies heeft voor dit project de subsidieaanvragen verzorgd, waardoor de inrichting van het dorpscentrum gerealiseerd kan worden. Bovendien zal Prior de verdere verantwoordingstrajecten van de verschillende fondsen begeleiden om de donaties optimaal te benutten. Het geld zal worden besteed aan meubilair voor de verschillende ruimtes die het gebouw rijk is (aula, vergaderzalen, jeugdhonk, terras, etc.).

                                                                                 

Uitvoering dorpsvisie Retranchement

Project: Uitvoering dorpsvisie Retranchement
Uitgevoerd in opdracht van: Dorpsraad Retranchement en Stichting d´Ouwe Kerke
Subsidieregeling: POP3 LEADER & diverse fondsen
Toegekende subsidie:
 € 215.000,-

Projectomschrijving:
De uitbreiding van het Zwin is voor de bewoners van Retranchement aanleiding geweest om een dorpsvisie op te stellen om gezamenlijk de uitdaging om de leefbaarheid en identiteit van Retranchement te kunnen versterken. Doel van dit project is het benutten van kansen door het fysiek vormgeven van de samenhang tussen dorp en zee (kustgebied) en het stimuleren van de beleving “natuur” en “historie”, met kansen voor recreatie en toerisme en zo de leefbaarheid te optimaliseren. Als onderscheidend vermogen dient Retranchement zich neer te zetten als dorp aan het Zwin – Retranchement aan Zee!

Prior Subsidieadvies heeft de dorpsraad van Retranchement begeleid en geadviseerd bij de uitvoering van de subsidieaanvraag in het kader van POP 3 LEADER en diverse fondsen ten behoeve van het project. Dankzij de toegekende subsidie kunnen de plannen uit de dorpsvisie worden gerealiseerd.

Concrete voorbeelden zijn de plaatsing van voorzieningen als bankjes, prullenbakken en picknicktafels in openbare ruimtes, vernieuwing van het meubilair van het dorpshuis en de organisatie van activiteiten in het dorp.

Het meest in het oog vallende plan was de uitbreiding van de voormalige kerk en de transformatie naar het dorpshuis van Retranchement. Aanvullend kwam het project naast de POP3 subsidie ook in aanmerking voor donaties van diverse fondsen, zoals het Oranje Fonds, het VSB Fonds en het Rabobank Stimuleringsfonds. Ook deze aanvragen zijn door Prior gerealiseerd, waardoor men dankzij de extra toegekende middelen de transformatie van de kerk kan realiseren.

                                                  

Kinderen maken muziek & Muziek moet je doen

Project: Kinderen maken muziek & Muziek moet je doen
Uitgevoerd in opdracht van: Showkorpsen Axel en Diverse basisscholen in Zeeland
Subsidieregeling: Fonds Cultuur Participatie & Oranje Fonds
Toegekende subsidie:
Totaal € 130.000,-

Projectomschrijving:
Axel is een kleine kern in de regio Zeeuws-Vlaanderen waar sprake is van krimp. Om de leefbaarheid van de gemeenschap te behouden en om de cultuuren erfgoededucatie een impuls te geven, heeft Prior Subsidieadvies namens de stichting beheer showcorpsen Axel het initiatief genomen om, in samenwerking met basisscholen uit de regio en Toonbeeld (de muziekschool), muzieklessen/cursussen te geven, bedoeld voor het enthousiast maken van circa 175 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar voor het gezamenlijk maken van muziek. Hiervoor is een subsidieaanvraag verzorgd in het kader van het subsidieprogramma “Kinderen maken muziek” (Oranjefonds en Fonds Cultuur Participatie).

Het resultaat is dat na de projectperiode de kinderen door blijven gaan met muziek en het bespelen van een instrument en er door deze kunst en cultuur uitingen een gezamenlijke deler ontstaat binnen de Axelse samenleving.

Daarnaast hebben we om de kennis van muziekonderwijs naar een hoger niveau te tillen en te borgen, voor diverse basisscholen een subsidie aangevraagd op basis van het programma “Muziek moet je doen”. Leerkrachten worden zo in staat gesteld om de eigen vaardigheden te vergroten. Zo wordt de scholen de mogelijkheid geboden door de inzet van gespecialiseerde muziekdocenten het onderwijs te verrijken.                                               

Heeft u een projectidee waar u subsidie voor zoekt?

Onze adviseurs zoeken de passende subsidie bij uw project!