Referenties

Door de jaren heen hebben onze adviseurs voor een verscheidenheid aan interessante en innovatieve projecten subsidieaanvragen met succes afgerond. Om u een beeld te geven wat wij voor u kunnen betekenen hebben we een aantal projecten geselecteerd en deze per doelgroep gesorteerd, namelijk midden- en kleinbedrijf (MKB), overheid en overige instanties zoals stichtingen, verenigingen en woningbouwcorporaties.

Ondernemingen

Overheden

Non-Profit

Besturingssysteem conserveringsinstallatie

Project: Besturingssysteem conserveringsinstallatie
Uitgevoerd in opdracht van:
Besseling CA Systems & Van Der Laan
Subsidieregeling: MIT Noord-Holland
Toegekende subsidie: € 200.000,-

Projectomschrijving:
Om voedings- en genotsmiddelen langer vers te houden worden verschillende technologieën toegepast. Waar voorheen de producten enkel gekoeld werden, zijn er nu ook andere technieken die producten langer vers kunnen houden. Zo bestaat er conservering onder Controlled Atmosphere (CA) condities. Door deze techniek toe te passen wordt het zuurstofgehalte verlaagd en vervangen door stikstof, waardoor het rijpingsproces van de producten minder snel verloopt. Bovendien wordt de schadelijke stof ethyleen (die zorgt voor rijping van groente en fruit) uit de lucht gehaald met CA technologie. Tegenwoordig is het mogelijk conserveringsinstallaties dynamisch te sturen middels Dynamic Controlled Atmosphere (DCA) om voor elk type voedingsmiddel de beste bewaaromstandigheid te creëren. Besseling CA Systems B.V. en Van der Laan B.V. zijn samen actief in het verzorgen van CA conserveringsinstallaties.

Besseling CA Systems B.V. en Van der Laan B.V. ontwikkelen een integraal besturingssysteem dat de verschillende facetten van de besturing van een conserveringsinstallatie met elkaar kan laten communiceren. Zo hoeft de gebruiker van een installatie geen rekening te houden met meerdere besturingssystemen die op elkaar afgestemd moeten worden. Met dit nieuwe besturingssysteem kunnen de verschillende facetten automatisch herkend en gecombineerd worden en onmiddellijk in gebruik genomen worden zonder de (besturingen van de) verschillende facetten op elkaar af te stemmen. Het nieuwe product is laagdrempelig en makkelijk te gebruiken.

Om de ontwikkeling van het besturingssysteem mede mogelijk te maken, begeleidt Prior Besseling CA Systems en Van der Laan tijdens het gehele MIT R&D samenwerkingsproject. “Reeds gedurende vele jaren werken we samen met Prior. In die tijd hebben wij Prior leren kennen als een zeer betrouwbare subsidieadviseur. Zij kennen de regels en kennen ons goed en zijn hierdoor in staat ons adequaat te adviseren. Wij zijn al die tijd zeer tevreden over het advies, de ondersteuning en de samenwerking met de adviseurs. Afstand speelt hierbij geen enkele rol,” vertelt André van Dienst van Besseling CA Systems. Colin van der Laan vult aan: “Subsidies zijn een serieuze zaak, want hieraan hangen ook flinke administratieve verplichtingen. De samenwerking met Prior helpt ons bij het nakomen van deze verplichtingen en zij gaan altijd goed mee met veranderende wetgeving van de overheid.”

  

Motion Compensated Gangway - L-Bow

Project: Ontwikkeling van de Motion Compensated Gangway (L-Bow)
Uitgevoerd in opdracht van: 
PTS Machinery & Asisto Engineering
Subsidieregeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Toegekende subsidie: € 200.000,-

 

 

Projectomschrijving:
De transitie naar een koolstofarme economie is in volle gang in zowel Nederland als Europa. In Zeeland zien wij dit voornamelijk met de aanleg van offshore windmolenpark Borssele: een belangrijke kans voor Zeeuwse bedrijven om hun kunde te laten zien in de markt. Nochtans zijn er nog een aantal tekortkomingen in de offshore-windsector waardoor werkzaamheden niet efficiënt worden uitgevoerd qua zowel kosten als tijd.

De huidige situatie in de offshore sector is dat er geen kosteneffectieve, veilige en goedkope manieren zijn om vanaf een schip toegang te krijgen tot offshore objecten. Hierdoor is er geen efficiënte methode om mensen en materiaal tussen schip en object over te brengen en zijn de gebruikte methoden vaak ingewikkeld en/of duur. Onder slechtere weersomstandigheden zijn de huidige beschikbare methoden niet altijd toereikend, waardoor het werk stil komt te liggen. Met als doelstelling in deze behoefte te voorzien ontwikkelen PTS Machinery en Asisto Engineering de Motion Compensated Gangway ‘L-Bow’.

Met de L-Bow is er een veilige, snelle, stabiele en goedkope methode om mensen en materiaal tussen schip en offshore object te laten bewegen. Door de innovatieve, actieve bewegingscompensatie is het ook mogelijk tijdens slechtere weersomstandigheden de activiteiten te continueren. De L-Bow is eenvoudig te bedienen en compact. Ook is de L-Bow duurzaam, doordat het brandstofverbruik van het schip niet wordt beïnvloed om de verbinding tot stand te brengen.
De technisch uitdaging van dit project is om een gangway te ontwikkelen die snel en alert reageert op onderlinge bewegingen tussen object en schip en deze compenseert met 3 vrijheidsgraden. Dit wordt bereikt door een scharnierconstructie te ontwerpen met een tussenstuk. Dat tussenstuk werkt via de hoofddraaihartlijn samen met de basis-gangway en via een hulpdraaihartlijn met de hoofd-gangway.

De ontwikkeling van de L-Bow kan mede gerealiseerd worden dankzij de subsidieregeling MIT Zuid, welke zo’n €200.000,- bijdraagt aan de uitvoering van het Project. Om deze subsidie verkregen te hebben, heeft Prior begeleiding verzorgd in het gehele subsidietraject. De expertise van onze subsidieadviseurs heeft het werk van PTS en Asisto uit handen genomen en geresulteerd in een welkome subsidie voor het project.

 

Zeekraalteelt in Zeeland

Project: Inrichting perceel voor teelt van zeekraal
Uitgevoerd in opdracht van: 
Hubrecht en Maarten Janse
Subsidieregeling: MIA & Vamil

 

 

 

 

 

 

Projectomschrijving:
Elf jaar geleden begonnen de broers Hubrecht en Maarten Janse in het Zeeuwse plaatsje Wolphaartsdijk met het telen van zeekraal. Die keus werd vooral ingegeven door het oprukkende zoute water rondom hun land. Makkelijk was dat niet, vertelt Hubrecht. “Je kunt niet even een adviseur bellen. Maar ik ben blij dat we de investering hebben gedaan, het bedrijf staat.” Die investeringen kregen dankzij de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), uiteraard met behulp van Prior Subsidieadvies een zet in de rug.

De subsidie die Prior Subsidieadvies namens de gebroeders Janse heeft aangevraagd, is gebruikt voor de complete inrichting van hun tweede perceel in Kats, waaronder een computerpomp, het ingraven van buizen en irrigatie. “Dit was een welkome zet in de rug. Het zijn fijne regelingen als je een goed jaar draait. Dan kun je mooi de belastingdruk verlagen.” De investering heeft volgens Janse rust gebracht. “Nu konden we de inrichting gelijk goed doen. Op het andere perceel zijn we nog steeds aan het knutselen.” Op het verlanglijstje van Janse staat nog een oogstmachine die je niet zelf hoeft aan te sturen. “Het werk is erg arbeidsintensief. Hopelijk kunnen we dat met nieuwe investeringen nog verbeteren.”

Bron: Jaarverslag MIA en Vamil 2016 (30 juni 2017)

Mistral Fruitteelt Dwarsstroom

Project: Mistral Fruitteelt Dwarsstroom
Uitgevoerd in opdracht van: Boomkwekerij Van Dee
Subsidieregeling: POP3 Fysieke Investeringen
Toegekende subsidie: €8.400

Projectomschrijving:
Onder de Europese POP3 subsidieregeling is het mogelijk subsidie te verkrijgen op fysieke investeringen, zoals (landbouw)machines. Boomkwekerij van Dee uit Gelderland heeft deze subsidie benut voor het aanschaffen van een driftreducerende boomgaardspuitmachine. Hiervoor is in totaal € 8.400,- subsidie verleend.

H.J. van Dee laat weten: “Door het professionele handelen van Prior Subsidieadvies heeft de subsidieaanvraag positief uitgepakt. Wij bedanken Prior voor hun inzet en de fijne samenwerking.”

Dit project laat zien dat onze subsidieadviseurs hun expertise niet alleen in Zeeland, maar ook elders in Nederland kunnen toepassen, waar procedures en regelgeving vaak anders zijn. Zo is Prior op het gebied van subsidies ook actief in Noord-Holland en, in dit geval, in Gelderland.

 

 

 

 

 

Vernieuwing van Hotel de Blanke Top

Project: Vernieuwing van Hotel de Blanke Top
Uitgevoerd in opdracht van: Hotel de Blanke Top
Subsidieregeling: EIA/MIA/VAMIL

Projectomschrijving:
Strandhotel De Blanke Top is een bijzonder 4-sterrenhotel, uniek gelegen op een duintop aan één van de mooiste stranden van Nederland en België. Om zijn hoogwaardige kwaliteit te behouden werd besloten om het hotel grondig de vernieuwen.

Na een subsidiescan, uitgevoerd door Prior Subsidieadvies, werd duidelijk dat verscheidene investeringen, waaronder nieuwe apparatuur en onderdelen, in aanmerking kwamen voor verschillende fiscale regelingen (EIA/MIA/VAMIL). Prior heeft De Blanke Top gedurende de bouw begeleid, waardoor onder andere de investeringen in een natreinigingssysteem, een vaatspoelmachine, de afzuiginstallatie in de keuken en een energiezuinig afzuigsysteem met gebruik van de EIA konden worden gedaan. Maar ook voor bijvoorbeeld de toepassing van een warmtepomp en HR+ beglazing.

 

Nieuwbouw timmerfabriek

Project: Nieuwbouw timmerfabriek
Uitgevoerd in opdracht van: Timmerfabriek de Mol
Subsidieregeling: EIA/MIA/VAMIL

Projectomschrijving:
Timmerfabriek de Mol uit Heinkenszand is een moderne timmerfabriek met jarenlange ervaring in de kwaliteitsproductie van houtwerk en vakkundige montage. Ter uitbreiding van de timmerfabriek is eigenaar Marco Traas met de nieuwbouw van een nieuw pand gestart in Heinkenszand.

Na het realiseren van een subsidiescan door Prior Subsidieadvies, bleek dat verscheidene investeringen bij de nieuwbouw, zoals duurzaam glas, de toepassing van duurzaam hout en LED-verlichting. Gemiddeld levert de toepassing van de EIA/MIA een onderneming een voordeel op tussen de 11 en 13,5% van het investeringsbedrag! Ook heeft Prior de SDE+ (subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie) aanvraag verzorgd voor de installatie van zonnepanelen. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Met de SDE+ wordt de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland gestimuleerd.

 

BeachWellness met Thalassotherapie Cadzand-Bad

Project: BeachWellness met Thalassotherapie Cadzand-Bad
Uitgevoerd in opdracht van: consortium o.l.v. Hotel Noordzee
Subsidieregeling: Zeeland in Stroomversnelling
Toegekende subsidie: € 50.000,-

Projectomschrijving:
De commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Balkenende) deed onderzoek naar mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken. In totaal zijn er zes concrete projecten uitgewerkt in het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’.

Prior Subsidieadvies heeft voor een consortium bestaande uit Hotel Noordzee, Strandhotel Cadzand, Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ university) en ZorgSaam de subsidieaanvraag gedaan voor haar haalbaarheidsstudie naar de realisatie van een Beach Wellness paviljoen met Thalassotherapie. De studie zal in de loop van 2019 worden afgerond en daarna zal duidelijk worden of de realisatie van een dergelijk strandpaviljoen mogelijk is.

Innovatie in de bandenindustrie

Project: Diverse innovatieve projecten
Uitgevoerd in opdracht van: Hollandse Bandenmarkt International
Subsidieregeling: o.a. WBSO en OP-Zuid
Toegekende subsidie: ca. € 190.000,-

Projectomschrijving:
In Tholen (Industrieterrein Welgelegen) is Hollandse Bandenmarkt International gevestigd. HBI is sterk in het ontwikkelen van banden voor toepassingen in met name de landbouw, grondverzet en bosbouw, waar andere (standaard)banden niet voldoen. Uniek is ook dat zij uit gebruikte, versleten vliegtuigbanden zelf banden ontwikkelt voor nieuwe toepassingen. Al geruime tijd maakt HBI gebruik van de fiscale regeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk). Middels deze regeling worden de uren die haar medewerkers besteden aan innovatie en het zoeken naar oplossingen voor lastige technische knelpunten beloond middels een afdrachtvermindering op de loonheffing.

“We bespreken elk half jaar met Prior onze lopende en nieuwe ontwikkelingen, waaruit zij vervolgens projecten selecteren die aangevraagd worden binnen de WBSO,” vertelt Johan Koster, R&D Manager van HBI. “Door dit terugkerende patroon stimuleert de WBSO ons om continu te innoveren en over innovatie na te blijven denken.”

Ton Gijsen, controller van HBI, vult aan: “Het aardige van de WBSO is dat na positieve beschikking de afdrachtsvermindering direct toegepast kan worden in de loonheffing; financieel is het voordeel dus meteen zichtbaar!” Verder is door Prior voor verschillende investeringen voor de nieuwbouw succesvol de EIA (Energie Investeringsaftrek aangevraagd. Tevens begeleidt Prior HBI t.b.v. de Europese OP-Zuid subsidies. In 2014 is voor HBI het gehele subsidietraject door Prior begeleid, waarna de subsidie was toegekend. In 2018 is wederom subsidie aangevraagd voor een nieuw project van HBI.

                        

Alomvattend subsidiemanagement voor o.a. Comgoed

Project: Alomvattend subsidiemanagement
Uitgevoerd in opdracht van: Comgoed
Subsidieregeling: o.a. WBSO en Bioboost Europe

Projectomschrijving:
Comgoed is een concern dat bestaat uit drie verschillende takken, namelijk: compost, biomassa en grond- en reststoffen. Aangezien veel van de activiteiten in aanmerking komen voor (fiscale) subsidieregelingen en Comgoed deze kansen niet onbenut wil laten, heeft zij het management hiervan toevertrouwd aan Prior Subsidieadvies. Prior fungeert voor Comgoed als vast aanspreekpunt en biedt continue ondersteuning bij het opzetten en inrichten van (subsidie)projecten en adviseert bij de uitvoering daarvan. Hiermee kan zij de functie van subsidiecoördinator invullen en op een laagdrempelige manier een professional aantrekken die de organisatie adviseert en bijstaat bij uiteenlopende (subsidie)vraagstukken.

De taken bestaan o.a. uit:

  • Het onderzoeken en informeren over nieuwe subsidiemogelijkheden;
  • De inrichting en opzet van de AO/IC (administratieve organisatie/interne controle);
  • Het (mede)opstellen van de diverse rapportages;
  • Uitvoering van de administratie zoals voorgeschreven door de subsidieverstrekker;
  • Ondersteuning bij de afronding aan het eind van de subsidieperiode;
  • Ondersteuning bij vragen van subsidiegevers;
  • Overige advisering ten aanzien van (subsidie)projecten.

Frank Franzen van Comgoed vertelt ons: “Prior is meedenkend, accuraat en hands-on als het gaat om subsidies. Door het volledige subsidiemanagement voor ons te verzorgen hebben wij hierover geen zorgen meer.” Het subsidiemanagement voor Comgoed is een uitstekende casus die de breedte van onze dienstverlening laat zien. Prior Subsidieadvies kan u begeleiden bij een breed scala aan subsidieregelingen, inventarisatie, administratie, rapportages en meer.

Zo voelen wij ons betrokken in de projecten van onze relaties en wordt een aangenaam samenwerkingsverband gecreëerd. Door het inzetten van subsidiemanagement nemen wij alles wat met subsidies te maken heeft van de organisatie over. Op deze manier is zij verzekerd van een continue match tussen (voorgenomen) projecten en subsidies en wordt aandacht voor subsidies structureel ingebed.

                               

Ontwikkeling Easy Serialisation System (EES)

Project: Ontwikkeling van het Easy Serialisation System (ESS)
Uitgevoerd in opdracht van: Kobotech Bsscontrol & Dacon/ECP
Subsidieregeling: MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
Toegekende subsidie: ca. €200.000

Projectomschrijving:
Serialisatie stelt o.a. de voedingsmiddelenindustrie in staat om vervalste, ondermaatse, onjuist gebrande, versneden of verlopen producten te identificeren en verbetert de efficiëntie en effectiviteit bij recalls. De keten wordt transparanter; deelnemers kunnen zich niet meer onttrekken aan de verantwoordelijkheid die zij voor de producten hebben. Daarnaast kan serialisatie, door de gedetailleerde informatie, bijdragen aan het verbeteren van forecasting & planning, distributieprocessen en voorraadbeheer.
Volgens experts zal de behoefte naar serialisatietechnologie de komende jaren alleen maar toenemen. Op de markt zijn vele leveranciers op het gebied van identificatie, levering van hardware, software en machinebouw. Echter, iedereen levert een deel van de puzzel en aan de randen van hun producten/oplossing zoeken ze naar verbreding (bijv. in de richting van software). Bestaande oplossingen zijn duur, waardoor deze niet rendabel zijn voor het MKB.
Kobobss en Dacon/ECP ontwikkelen een modulair, universeel controlemiddel (ESS, Easy Serialisation System) gericht op MKB bedrijven. ESS moet een betaalbaar en beheersbaar maatwerkoplossing (“seriematig maatwerk”) zijn om producten te inspecteren, te identificeren en om hoogwaardige controles uit te kunnen voeren, om data uit het productieproces te loggen.
Technieken als markering, camera inspectie, barcode identificatie, vorm herkenning, code printing etc. spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de ESS hoort een platform waarop data van alle (bestaande) inspectiepunten in een productielijn worden gekoppeld en deze in een track en trace systeem zijn terug te vinden.
De klant kan daarbij zijn bestaande componenten in de productielijn blijven gebruiken en/of deze aanvullen met nieuwe inspectiepunten. De ESS vormt de basis van een geserialiseerd track en trace systeem. De producent kan zo voldoen aan eisen van de overheid m.b.t. beschikbaarheid van data en tracking en tracing. Ook kan zo invulling worden gegeven aan de toegenomen vraag van consumenten naar de herkomst van de producten die zij kopen.
Dankzij de MIT-subsidie zijn Kobobbs en Dacon/ECP in staat hun innovatieve serialisatiesysteem te ontwikkelen en zo o.a. de voedingsmiddelenindustrie een stap vooruit te brengen. Hierbij heeft Prior Subsidieadvies hen begeleid in het volledige traject van inventarisatie van subsidiemogelijkheden tot en met de eindverantwoording.

Ontwikkeling Modulaire Laboratorium Robot (MLR)

Project: Ontwikkeling Modulaire Laboratorium Robot (MLR)
Uitgevoerd in opdracht van: ModuVision Technologies
Subsidieregeling: OP-Zuid & Provincie Zeeland
Toegekende subsidie: ca. €205.000

Projectomschrijving:
De vraag naar meer automatisering van de workflow en hogere eisen van regulerende instanties, maken dat veel bestaande laboratoriumautomatisering niet meer toereikend is. Trends als: toenemende regels en richtlijnen; meer mogelijkheden om te testen; voedselschandalen; en toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei leiden tot groei van het aantal en complexere analyses.

Laboratoria gebruiken voor dit onderzoek een zogenaamde autosampler, een instrument dat monsters kan voorbereiden voor onderzoek. Momenteel kampen laboratoria met het probleem dat huidige autosamplers vaak inefficiënt, duur en onnauwkeurig zijn.

Het doel van dit project is een nieuwe generatie van autosamplers ontwikkelen die van hogere kwaliteit zijn door nieuwe technologieën te introduceren, zoals volledige modulariteit, meer functionaliteiten en softwareautomatisering met grafische interface. Bovendien zal de nieuwe autosampler veiliger voor gebruik zijn dan bestaande samplers. ModuVision Technologies zal in 2020 een nieuwe autosampler ontwikkeld hebben, namelijk de Modulaire Laboratorium Robot (MLR). Deze autosampler zal de hierboven genoemde technologieën integreren, waardoor de eindgebruiker efficiënter werk kan verrichten en van meer gebruiksgemak kan genieten.

Prior Subsidieadvies begeleidt Moduvision in het gehele subsidietraject, van inventarisatie tot eindverantwoording. Dankzij de succesvolle aanvraag voor de OP-Zuid subsidie geniet Moduvision een significant voordeel in de ontwikkeling van de nieuwe Modulaire Laboratorium Robot.

 

                       

Landschapspark Borsele

Project: Ontwikkeling van Landschapspark Borsele
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Borsele
Subsidieregeling: Plattelands OntwikkelingsProgramma (POP 3 – LEADER)
Toegekende subsidie: € 125.000

Projectomschrijving:
Borsele is nu overloopgebied van het kusttoerisme, maar wil gezamenlijk met ondernemers en stakeholders meer proactief acteren om Borsele te onderscheiden en eenduidig op de kaart te zetten, bekendheid te genereren, het bezoekersaantal te laten toenemen en de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten.

De gemeente Borsele is momenteel geen drukbezochte toeristische bestemming. De gemeente is een overloopgebied voor het massatoerisme uit de kustgebieden, maar wordt nog onvoldoende (h)erkend als parel die je móet bezoeken. De gemeentegrenzen overlappen immers bijna volledig met de grenzen van het Nationale Landschap De Zak van Zuid-Beveland. In dit landschap vindt men authentieke dorpen, kreken, boomgaarden, landbouw en de oevers van de Westerschelde die het ontdekken waard zijn.

Binnen de gemeentegrenzen zijn veel (agrarische) ondernemers actief. Deze zoeken altijd naar nieuwe kansen en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, maar gebrekkige samenwerking en onvoldoende steun vanuit de gemeente belemmerden dat. Omdat de gemeente in de komende jaren wordt geconfronteerd met krimp, is een goede economische motor onmisbaar om de gevolgen hiervan tegen te gaan en de leefbaarheid en sociale cohesie in stand te houden en te versterken.

De versnippering in de gemeente met individuele ondernemers, dorpen en landschappen vraagt om gemeenschappelijke verbindingen om daarmee de gemeente te profileren als samenhangend geheel.

Daarom is de gemeente met ondernemers, burgers en andere stakeholders aan de slag gegaan met een serie bijeenkomsten en werkgroepen. Deze hebben geleid tot een actieplan voor de vorming van het Landschapspark Borsele.

De doelstelling van de ontwikkeling van het Landschapspark Borsele: ‘Het landschap, de natuur en alles wat zich binnen het gebied aan kernen, attracties en voorzieningen bevindt wordt structureel verbonden als één geheel: het Landschapspark Borsele.’

Mede dankzij de POP3 LEADER subsidie van de EU is het mogelijk dit project te realiseren. Manon van Maldegem van de Gemeente Borsele vertelt: “Prior Subsidieadvies heeft ons enorm geholpen. De subsidieaanvraag moest onverhoopt op erg korte termijn worden ingediend. Mede door hun grote inspanning was alles keurig op tijd af. Bij de uitvoering van het project helpen ze met de administratie en alle verplichte zaken. We kunnen ze altijd benaderen als we vragen hebben over de subsidie.” Prior Subsidieadvies heeft reeds met meerdere projecten bewezen een toegevoegde waarde te zijn in het aanvragen van POP subsidies, waarvan het Landschapspark Borsele één project is.

                                                       

Brede school Kapelle

Project: de bouw van een multifunctionele Brede school
Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Kapelle
Subsidieregeling: Beleidsprogrammerin