Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van subsidies
WBSO 2022

WBSO 2022

De subsidiepercentages voor de WBSO in 2022 zijn gewijzigd ten opzichte van 2021. Het tarief van de eerste schijf gaat naar 32%, het starterstarief gaat naar 40% 20212022Tarief eerste schijf40%32%Tarief eerste schijf starters50%40%Grens eerste...

27-09-2021 Actuele openstellingen subsidies

27-09-2021 Actuele openstellingen subsidies

Subsidieregeling:Datum Openstelling:Datum Sluiting:  BOSADoorlopend Fiscale regelingen EIA/MIA/VAMILDoorlopendLIFE - Algemene call30 november 2021 (verwacht)Afhankelijk van de categorie waarvoor subsidie wordt aangevraagdPOP3/LEADER30 april 202131 december...

SDE++ regeling opent 5 oktober 2021

SDE++ regeling opent 5 oktober 2021

Op 5 oktober gaat de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) open. Het is belangrijk om nu alvast met de voorbereidingen te beginnen, als u van plan bent een aanvraag in te dienen. U kunt in aanmerking komen voor deze regeling als u hernieuwbare...

Project afgerond Retranchement: met geZWINde spoed

Project afgerond Retranchement: met geZWINde spoed

De afgelopen jaren is er in Retranchement hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe dorpshuis, de oude kerk is omgebouwd tot centrum waar exposities kunnen worden gehouden. Ook zijn in het dorp diverse projecten uitgevoerd om de aantrekkelijkheid te vergroten....

MIT – MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT – MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT openstellingen:1. Haalbaarheidsprojecten: 20 april 2021 - 09 september 2021 17.00 uur2. R&D samenwerkingsprojecten: 01 juni 2021 - 09 september 2021 17.00 uur Haalbaarheidsprojecten: Vanaf 20 april kunnen MKB-ondernemers een aanvraag indienen voor een...

POP3

POP3

POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. POP3 is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren, waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Wie kan subsidie...

ZiS – openstelling

ZiS – openstelling

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is om tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en...

CrossRoads 2 Sustainable Energy

CrossRoads 2 Sustainable Energy

CrossRoads2 Sustainable Energy is voortgekomen uit CrossRoads 2. CrossRoads2 Sustainable Energy legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2 - reductie en -captatie. Het...

Vouchers circulaire initiatieven en energietransitie

Vouchers circulaire initiatieven en energietransitie

NV Economische Impuls Zeeland geeft vanaf mei 2020 MKB-vouchers uit aanZeeuwse ondernemers, die innovatieve plannen hebben op het gebied van circulaire economie of energietransitie. Deze voucherregeling is mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en loopt tot 2022...

Aanvulling BOSA-subsidie: veiligheidsbeleving

Aanvulling BOSA-subsidie: veiligheidsbeleving

Doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van ontwikkeling/ instandhouding van sportaccommodaties; En de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek...

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid