Nieuws

Hier vindt u een overzicht van al onze relevante nieuwsberichten
ZiS – openstelling

ZiS – openstelling

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is om tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en...

MIT – MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT – MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MIT openstellingen:1. Haalbaarheidsprojecten: 20 april 2021 - 09 september 2021 17.00 uur2. R&D samenwerkingsprojecten: 01 juni 2021 - 09 september 2021 17.00 uur Haalbaarheidsprojecten: Vanaf 20 april kunnen MKB-ondernemers een aanvraag indienen voor een...

POP3

POP3

POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. POP3 is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren, waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Wie kan subsidie...

10-05-2021 Actuele openstellingen subsidies

10-05-2021 Actuele openstellingen subsidies

Subsidieregeling:Datum Openstelling:Datum Sluiting:  BOSADoorlopend Fiscale regelingen EIA/MIA/VAMILDoorlopendLIFE - Algemene call01 juni 2021 (verwacht)Afhankelijk van de categorie waarvoor subsidie wordt aangevraagdMIT - kennisvouchers,...

SDE++ regeling opent 24 november 2020

SDE++ regeling opent 24 november 2020

Op 24 november gaat de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) open. Dit lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk om nu alvast met de voorbereidingen te beginnen, als u van plan bent een aanvraag in te dienen. U kunt in aanmerking komen voor...

CrossRoads 2 Sustainable Energy

CrossRoads 2 Sustainable Energy

CrossRoads2 Sustainable Energy is voortgekomen uit CrossRoads 2. CrossRoads2 Sustainable Energy legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2 - reductie en -captatie. Het...

WBSO 2021

WBSO 2021

De subsidiepercentages voor de WBSO in 2021 zijn gewijzigd ten opzichte van 2020. Het tarief van de eerste schijf gaat naar 40%, het starterstarief gaat naar 50% 20212020Tarief eerste schijf40%32%Tarief eerste schijf starters50%40%Grens eerste...

Vouchers circulaire initiatieven en energietransitie

Vouchers circulaire initiatieven en energietransitie

NV Economische Impuls Zeeland geeft vanaf mei 2020 MKB-vouchers uit aanZeeuwse ondernemers, die innovatieve plannen hebben op het gebied van circulaire economie of energietransitie. Deze voucherregeling is mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en loopt tot 2022...

Aanvulling BOSA-subsidie: veiligheidsbeleving

Aanvulling BOSA-subsidie: veiligheidsbeleving

Doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van ontwikkeling/ instandhouding van sportaccommodaties; En de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek...

BOSA subsidie

BOSA subsidie

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.U kunt subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden...

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid

Prior Subsidieadvies B.V.
Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
+31 (0)118 674 074
info@prioradvies.nl

Privacybeleid