Nieuws

Hier vindt u een overzicht van al onze relevante nieuwsberichten
SDE++ regeling opent 24 november 2020

SDE++ regeling opent 24 november 2020

Op 24 november gaat de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) open. Dit lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk om nu alvast met de voorbereidingen te beginnen, als u van plan bent een aanvraag in te dienen. U kunt in aanmerking komen voor...

18-09-2020 Actuele openstellingen subsidies

18-09-2020 Actuele openstellingen subsidies

Subsidieregeling:Datum Openstelling:Datum Sluiting:  WBSO 2020Doorlopend 2020Doorlopend 2020, laatste indienmogelijkheid voor 2020 30 september 2020 17.00 uurWBSO 2021Dinsdag 01 december 2020Laatste indienmogelijkheid voor periode 1 2021: 18 december...

ZiS – openstelling Demonstratieprojecten & pilots

ZiS – openstelling Demonstratieprojecten & pilots

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is om tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en...

CrossRoads 2 Sustainable Energy

CrossRoads 2 Sustainable Energy

CrossRoads2 Sustainable Energy is voortgekomen uit CrossRoads 2. CrossRoads2 Sustainable Energy legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2 - reductie en -captatie. Het...

Wijzigingen POP3/LEADER

Wijzigingen POP3/LEADER

Verlengde openstelling De deadline voor het indienen van POP3/LEADER-aanvragen is verschoven van 24 juli 2020 naar 31 december 2020. Met de verlengde openstelling moet volgens GS de kans worden vergroot dat het totale beschikbaar gestelde Europese budget ook echt ten...

WBSO 2021

WBSO 2021

De subsidiepercentages voor de WBSO in 2021 zijn tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt. Het tarief van de eerste schijf gaat naar 40%, het starterstarief gaat naar 50% 20212020Tarief eerste schijf40%32%Tarief eerste schijf starters50%40%Grens eerste...

Vouchers circulaire initiatieven en energietransitie

Vouchers circulaire initiatieven en energietransitie

NV Economische Impuls Zeeland geeft vanaf mei 2020 MKB-vouchers uit aanZeeuwse ondernemers, die innovatieve plannen hebben op het gebied van circulaire economie of energietransitie. Deze voucherregeling is mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en loopt tot 2022...

Aanvulling BOSA-subsidie: veiligheidsbeleving

Aanvulling BOSA-subsidie: veiligheidsbeleving

Doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van ontwikkeling/ instandhouding van sportaccommodaties; En de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek...

BOSA subsidie

BOSA subsidie

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.U kunt subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden...

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben het initiatief genomen om een gezamenlijk een fonds voor economische structuurversterking in het leven...