MIT

De Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt het MKB bij het uitvoeren van innovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuwe, innovatieve machine, een besturingssysteem of een zelflerende robot.

Het aanvragen van MIT-subsidie loopt via regionale loketten. De subsidiemogelijkheden, voorwaarden, openstellingen en budgetten kunnen daarom per regio verschillen.

Haalbaarheidsprojecten
Als nog niet zeker is of een innovatief idee kans van slagen heeft, kan onderzoek worden gedaan naar het technisch en economisch potentieel van een project. Het haalbaarheidsproject heeft als doel het in kaart brengen van kansen en risico’s om daarmee de besluitvorming te ondersteunen.

Haalbaarheidsprojecten kunnen vooraf gaan aan MIT R&D-samenwerkingsprojecten.

R&D-samenwerkingsprojecten
Samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee MKB-ondernemingen die een innovatief product of proces ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidie. Belangrijk is dat één samenwerkingspartner niet meer dan 70% van de projectkosten voor zijn rekening neemt en dat de aanvraag wordt ingediend in de regio waar het grootste deel van de projectactiviteiten zullen plaatsvinden.

Wie kan MIT aanvragen?
MKB’ers die zijn gevestigd in Nederland kunnen subsidies aanvragen voor innovatieprojecten. De projecten dienen bij te dragen aan minimaal één van de zogenaamde Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de volgende topsectoren:
– Agri & Food
– Chemie
– Creative Industrie
– Energie en Verduurzaming
– ICT
– Life Sciences & Health
– Logistiek
– Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
– Water & Maritiem

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De subsidie voor een Haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000.

De subsidie voor een R&D-samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000 per aanvraag. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 100.000 aan subsidie verstrekt, in geval het totale subsidiebedrag maximaal € 200.000 is. Indien het totale subsidiebedrag meer dan € 200.000 en maximaal € 350.000 bedraagt, wordt ten hoogste € 175.000 aan subsidie per deelnemer verstrekt.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Openstellingsperiodes verschillen per onderdeel en regio. Wij houden u op de hoogte van de actuele openstellingsdata in onze nieuwsbrief.