WBSO

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en heeft tot doel het stimuleren van technische innovatieve ontwikkelingen. WBSO is een fiscaal voordeel voor kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven). Het totale fiscale voordeel wordt via de loonheffing verrekend. Er bestaan twee categorieën WBSO projecten. Hieronder per categorie de criteria: een ontwikkelingsproject richt zich op het ontwikkelen van fysieke (voor de onderneming) nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. Het moet gaan om het zoeken naar een nieuwe oplossing voor een technisch probleem. Ook moet er sprake zijn van technische risico’s en onzekerheden.
Technisch wetenschappelijk onderzoek is een onderzoeksproject waarmee nieuwe technische kennis wordt gegenereerd. Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op fysica, chemie, bio- of productietechnologie, informatie- of communicatietechnologie. Wetenschappelijk onderzoek is verklarend en voorgenomen.

Bijhouden van WBSO-administratie
Een belangrijke verplichting van de WBSO is het bijhouden van een degelijke projectadministratie.
Naast het bijhouden van een urenadministratie dient u ook een inhoudelijke rapportage van de projectvoortgang bij te houden. Prior Subsidieadvies geeft u hierbij nuttige tips en hulpmiddelen.

Wie kan WBSO aanvragen?
Ondernemers en inhoudingsplichtigen. Ook kennisinstellingen kunnen, indien zij projecten voor een onderneming uitvoeren, in aanmerking komen. Voorwaarde is dat zij het onderzoekswerk zelf verrichten.

Wanneer kan ik WBSO aanvragen?
Indienen van een projectaanvraag kan doorlopend met een maximum van 4 keer gedurende het gehele kalenderjaar. De projectperiode dient minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden te zijn.

Hoeveel fiscaal voordeel kan ik krijgen?
De WBSO verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek (inkomstenbelasting). De afdrachtvermindering is 32% over de eerste € 350.000 (loon)kosten en 16% over de resterende (loon)kosten.
De WBSO biedt de keuze voor forfait of werkelijke kosten en uitgaven voor het  project. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor het jaar wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar.