OPZuid staat voor Operationeel Programma-Zuid en richt zich op het sterker maken van de regionale economie door innovatie, zodat deze kan concurreren met andere regio’s. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten bijdragen aan de verduurzaming van de economie en aansluiten op één van de volgende transities:

– Energie
– Klimaat
– Grondstoffen
– Landbouw & voeding
– Gezondheid

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Voor 2022 is in totaal een budget van € 30 miljoen voor Zuid-Nederland beschikbaar. Dit budget zal in twee openstellingen voor heel Zuid-Nederland beschikbaar komen.

Het subsidiepercentage zal op maximaal 35% liggen en de subsidie per project op maximaal € 1 miljoen.

Projectvoorstellen zullen in ieder geval moeten passen binnen de Regionale Innovatie Strategie (RIS) 2021-2027 en aan de eisen die in de openstellingsbesluiten worden gesteld. Per openstelling zullen verschillende thema’s worden aangewezen waar aanvragen voor kunnen worden ingediend.

Subsidie voor uw project?
Draagt uw project bij aan de verduurzaming van de economie en zoekt u hier subsidie voor? Dan kan de OPZuid-subsidieregeling interessant voor u zijn. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee!

Update openstelling
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt de openstelling van dit voorjaar te vervallen. Het budget zal meegenomen worden naar latere openstellingen. De eerste openstelling zal in het najaar zijn van 14 oktober tot en met 15 december.