Van 15 april tot en met 22 juli 2022 kunnen Zeeuwse consortia (samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) weer subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken in het kader van Zeeland in Stroomversnelling. Het consortium moet werkzaam zijn binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De subsidie voor haalbaarheidsstudies bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en is minimaal €10.000 en maximaal € 50.000. Voor demonstratieprojecten geldt dat het subsidiepercentage per project maximaal 40% van de totale kosten bedraagt en maximaal € 200.000 is.

Welke projecten komen in aanmerking?
Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren. Centrale thema’s zijn kennis en innovatie, energietransitie, circulaire en biobased economie en verbetering van het vestigingsklimaat.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen: ‘Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen’ en ‘Demonstratieprojecten en pilots’.

Subsidie voor uw project?
Hebt u een innovatief projectidee en zoekt u hier subsidie voor? Dan kan de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling interessant voor u zijn. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee!