CrossRoads

CrossRoads ondersteunt en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties over de Vlaams-Nederlandse grens, die bijdragen aan de realisatie van vier maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Er is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een van de vier maatschappelijke transitieprioriteiten.

Subsidiabele kosten zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers. De projecten hebben een doorlooptijd van maximaal 24 maanden.

Belangrijke criteria waaraan projecten moeten voldoen zijn:

  • Innovatief karakter van het project
  • Economische impact
  • Bijdrage aan maatschappelijke transitieprioriteiten
  • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking

Wie kan subsidie aanvragen?
Samenwerkingsprojecten tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen komen in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Het subsidiepercentage is 50% met een maximum van € 250.000,- per project.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Momenteel is de regeling gesloten. Wij houden u op de hoogte van de aankomende openstellingsdata in onze nieuwsbrief.