CrossRoads

CrossRoads ondersteunt en stimuleert grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties over de Vlaams-Nederlandse grens, die bijdragen aan de realisatie van vier maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Er is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een van de vier maatschappelijke transitieprioriteiten.

Subsidiabele kosten zijn: personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers. De projecten hebben een doorlooptijd van maximaal 24 maanden.

Belangrijke criteria waaraan projecten moeten voldoen zijn:

  • Innovatief karakter van het project
  • Economische impact
  • Bijdrage aan maatschappelijke transitieprioriteiten
  • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking

Wie kan subsidie aanvragen?
Samenwerkingsprojecten tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen komen in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Het subsidiepercentage is 50% met een maximum van € 250.000,- per project.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
De eerste openstelling is inmiddels gesloten. Naar verwachting zal de tweede openstelling zijn in het voorjaar van 2024 (maart tot medio april).

Wij houden u op de hoogte van de actuele openstellingsdata en -thema’s in onze nieuwsbrief.