DUMAVA

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een publieke functie, zoals gemeentehuizen, scholen en universiteiten, bibliotheken, zorgcentra, cultuurpodia, rijksmonumenten zonder woonfunctie, religieuze instellingen en buurthuizen.

Er is subsidie beschikbaar voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Bij verduurzamingsmaatregelen kunt u denken aan het installeren van een warmtepomp, het isoleren van dak, gevel, spouw en vloer, het plaatsen van HR-glas en het aanbrengen van zonnepanelen. Ook is er subsidie voor integrale verduurzamingsprojecten.

Belangrijk is dat het maatschappelijk vastgoed moet zijn opgeleverd in 2012 of eerder om in aanmerking te komen voor subsidie. Vastgoed dat na 2012 is opgeleverd komt alleen in aanmerking voor subsidie als het wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

Wie kan subsidie aanvragen?
Eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een publieke functie komen in aanmerking voor subsidie. Voorbeelden zijn decentrale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen), onderwijsinstellingen, stichtingen en religieuze instellingen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoeveelheid subsidie en het subsidiepercentage verschillen per thema:

  • Bij 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen geldt een subsidiepercentage van 20% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen. De subsidiekosten zijn ten minste € 5.000 en ten hoogste € 1,5 miljoen;
  • Bij een integraal verduurzamingsproject geldt een subsidiepercentage van 30% van de projectkosten, het energieadvies en het energielabel samen. De subsidiekosten zijn ten minste € 25.000 en ten hoogste € 1,5 miljoen.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Momenteel is de DUMAVA gesloten. De regeling zal opnieuw worden opengesteld van 3 juni 2024 tot 31 oktober 2024, 17:00 uur.