DUMAVA

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een publieke functie, zoals gemeentehuizen, scholen en universiteiten, bibliotheken, zorgcentra, cultuurpodia, rijksmonumenten zonder woonfunctie, religieuze instellingen en buurthuizen.

Er is subsidie beschikbaar voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Bij verduurzamingsmaatregelen kunt u denken aan het installeren van een warmtepomp, het isoleren van dak, gevel, spouw en vloer, het plaatsen van HR-glas en het aanbrengen van zonnepanelen. Ook is er subsidie voor integrale verduurzamingsprojecten.

Belangrijk is dat het maatschappelijk vastgoed moet zijn opgeleverd in 2012 of eerder om in aanmerking te komen voor subsidie. Vastgoed dat na 2012 is opgeleverd komt alleen in aanmerking voor subsidie als het wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

Wie kan subsidie aanvragen?
Eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een publieke functie komen in aanmerking voor subsidie. Voorbeelden zijn decentrale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen), onderwijsinstellingen, stichtingen en religieuze instellingen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoeveelheid subsidie en het subsidiepercentage verschillen per thema:

  • Bij 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen geldt een subsidiepercentage van 30% van de projectkosten. De subsidiekosten zijn ten minste € 5.000 en ten hoogste € 2,5 miljoen;
  • Bij een integraal verduurzamingsproject geldt een subsidiepercentage van 30% van de projectkosten. De subsidiekosten zijn ten minste € 25.000 en ten hoogste € 2,5 miljoen;
  • Subsidie voor energieadvies en een energielabel is in alle gevallen 50% van de kosten.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Momenteel is de DUMAVA gesloten. Naar verwachting zal de regeling op 22 april 2024 weer open gaan voor aanvragen.