Fondsen

Nederland kent honderden fondsen en stichtingen die op nationaal, regionaal of lokaal niveau bijdrages leveren aan projecten op het gebied van thema’s als maatschappelijk welzijn, kunst en cultuur, milieu, natuurbehoud en dierenbescherming, onderwijs, onderzoek en innovatie, arbeidsmarkt etc.

Enkele bekende voorbeelden zijn het Oranjefonds, VSBfonds, Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Stimuleringsfonds, ANWB Fonds en Stichting Dioraphte.

Wie kan subsidie aanvragen?
De doelgroep hangt af van de doelstelling van het fonds waar een beroep op wordt gedaan. Bij projecten op het gebied van sociaalwelzijn, kunst en milieu komen over het algemeen stichtingen en (buurt)verenigingen in aanmerking die werken met vrijwilligers.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De bijdragen verschillen per fonds en zijn vaak afhankelijk van de projectomvang.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Dit verschilt per fonds: sommigen werken met doorlopende openstellingen en anderen met jaarlijkse openstellingsrondes.