Interreg

Interreg is een Europees subsidieprogramma dat grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende regio’s van Europese lidstaten stimuleert. Innovatieve projecten die bijdragen aan verduurzaming, digitalisering en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor subsidie.
Het Interreg programma werkt op basis van calls die elk hun eigen thema’s, budget, voorwaarden en criteria kennen. Elke call kent ook een eigen geografisch toepassingsgebied. In de programmaperiode 2021-2027 zijn de volgende onderdelen relevant voor Nederland:

Vlaanderen-Nederland
Interreg Vlaanderen-Nederland richt zich op de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en de Vlaamse provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg. Deze programmaperiode is in totaal ruim € 200 miljoen beschikbaar voor grensoverschrijdende, innoverende projecten die bijdragen aan verduurzaming en vergroening van de economie (ook toerisme en vrijetijdsbesteding) en leefomgeving. Daarnaast is er geld beschikbaar voor projecten die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter afstemmen.

De eerste openstelling was van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022. Nieuwe openstelling(en) zullen mogelijk nog volgen.

Interreg North Sea Region
Interreg North Sea Region richt zich op de regio’s van het Noordzeeprogramma, die zich bevinden in delen van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Komende periode zal geld beschikbaar zijn voor de thema’s robuuste en slimme economieën, energietransitie en klimaatbestendige economie. Projecten met een maritieme invalshoek zullen deze periode meer aandacht krijgen.

De eerst volgende call was van 1 augustus 2022 tot en met 14 november 2022, 17:00 uur.

Interreg North West Europe
Intterreg North West Europe richt zich op Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Zwitserland (zonder EU-financiering) en delen van Frankrijk en Duitsland. Er is € 287 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de thema’s klimaatbestendigheid, energietransitie, lokaal ingerichte circulaire economie, bevorderen van innovatieve initiatieven en de transitie naar een sociaal inclusieve, duurzame en weerbare maatschappij.

De eerste call was open tot 15 juni 2022, 12:00 uur.

Wie kan subsidie aanvragen?
De doelgroep voor Interreg-subsidie verschilt per onderdeel en openstelling, maar er moet in elk geval sprake zijn van grensoverschrijdende samenwerking. Samenwerkingsverbanden bestaande uit ondernemingen, (semi)overheden, kennisinstellingen, stichtingen en/of verenigingen komen in aanmerking. Belangrijk is dat projectpartners uit de regio’s komen van het respectievelijke Interreg-programma.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Subsidiepercentages verschillen per onderdeel, maar kunnen oplopen tot 75%.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Elk onderdeel kent zijn eigen openstellingsrondes (calls) en -data. Wij houden u op de hoogte van de actuele openstellingsdata in onze nieuwsbrief.