ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.Technisch wetenschappelijk onderzoek is een onderzoeksproject waarmee nieuwe technische kennis wordt gegenereerd. Technisch betekent dat het onderzoek betrekking heeft op fysica, chemie, bio- of productietechnologie, informatie- of communicatietechnologie. Wetenschappelijk onderzoek is verklarend en voorgenomen.

Wie kan subsidie aanvragen?
Bedrijven, verhuurders, woningcorporaties, VvE’s en particuliere woningeigenaren die investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Elke techniek kent vaste subsidiebedragen die van te voren zijn bepaald. Zo bedraagt de subsidie voor bijvoorbeeld zonnepanelen € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Indienen kan doorlopend. Belangrijk is dat zakelijke gebruikers de subsidie vóóraf moeten aanvragen. Voor particulieren geldt dat zij de aanvraag uiterlijk 12 maanden na installatie van de maatregel kunnen aanvragen.