POP3

POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en was het subsidieprogramma van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is per 31 december 2022 afgelopen. Vanaf 1 januari 2023 is het vervangende Nationaal Strategisch Plan (NSP) gestart. Meer informatie over het nieuwe programma vindt u op onze pagina Nationaal Strategisch Plan.

Het POP-programma was bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft. Ook was er geld beschikbaar voor leefbaarheid.

Bent u opzoek naar subsidie voor uw project?
Wij helpen u graag verder met het inventariseren van subsidiemogelijkheden voor uw project. Daarnaast vindt u informatie over het vervangende programma op onze pagina Nationaal Strategisch Plan.