SDE++

SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda, maar duurzame energieproductie en CO2-verminderende technieken zijn vaak onrendabel. Middels de SDE++ wordt de exploitatie ervan gesubsidieerd.

De volgende technieken die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot komen in aanmerking:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare warmte
  • Hernieuwbaar gas
  • CO2-arme warmte
  • CO2-arme productie
sde-subsidie

Bron: Brochure SDE++ 2021, RVO

Wie kan subsidie aanvragen?
Bedrijven, overheden en non-profitinstellingen die hernieuwbare energie gaan produceren of CO2– verminderende technieken toepassen, komen in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De hoeveelheid subsidie die u krijgt is afhankelijk van de techniek die u toepast. Per techniek wordt de onrendabele top gesubsidieerd. Dit is het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert.

Bijvoorbeeld bij zonnepanelen is het product dat u oplevert elektriciteit. De subsidie die u krijgt, is het verschil tussen de kostprijs van de exploitatie van de zonnepanelen en de marktprijs van elektriciteit. Aangezien de stroomprijs variabel is, zal het subsidiebedrag dat ook zijn.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
De openstelling van de SDE++ bestaat uit vier verschillende fasen, waarin projecten worden gerangschikt op basis van de prijs van het aantal vermeden ton CO2. In elke fase wordt het subsidiebedrag per vermeden CO2 hoger. Het kan daarom gunstiger zijn om de aanvraag in een latere fase in te dienen, maar er bestaat dan wel het risico dat de subsidie wordt misgelopen door uitputting van het budget. Wij ondersteunen u bij het inschatten van het indieningsmoment met de hoogste slagingskans.

In 2023 wordt de openstellingsperiode voor de SDE++ verwacht van 5 september tot en met 5 oktober. Wij houden u op de hoogte van nieuwe openstellingsdata in onze nieuwsbrief.