SEBA

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) stimuleert ondernemers en non- profitinstellingen om volledig emissieloze bedrijfsauto’s aan te schaffen. Het gaat om de koop of financial lease van nieuwe bedrijfsauto’s in de voertuigcategorieën N1 en N2 (tot 4.250 kg) die elektrisch of door waterstof worden aangedreven. Belangrijk is dat alleen voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen zoals bestelbussen in aanmerking komen.

Voertuigen voor personenvervoer komen dus niet in aanmerking.

Wie kan subsidie aanvragen?
Ondernemers en non-profitinstellingen die uitstootvrije bedrijfsauto’s kopen of financial leasen komen in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Aanvragers kunnen tot 12% (maximaal € 5.000) subsidie ontvangen bij aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto, afhankelijk van de voertuigcategorie, de grootte van de investering en de grootte van de organisatie.

De subsidie kan gecombineerd worden met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit betekent dat u het deel van het investeringsbedrag dat overblijft na aftrek van de SEBA subsidie kunt aftrekken van de fiscale winst.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
De subsidie kan in 2023 worden aangevraagd vanaf 10 januari 9:00 uur tot en met 29 december 12:00 uur.