SSEB

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is bedoeld om het gebruik van emissieloze bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen te stimuleren. Binnen de regeling is geld beschikbaar voor de volgende onderdelen:

  • SSEB Aanschaf: aanschaf of financial lease van emissieloze bouwmachines (bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen) voor eigen gebruik;
  • SSEB Retrofit: het emissiearm of emissieloos maken van bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen;
  • SSEB Innovatie: innovatieprojecten voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Er is budget voor zowel haalbaarheidsprojecten als experimentele ontwikkeling.

Wie kan subsidie aanvragen?
Ondernemers die in Nederland zijn gevestigd en actief zijn in de bouwsector komen in aanmerking voor subsidie. Voor de onderdelen Aanschaf en Retrofit geldt dat zowel bouwbedrijven als verhuurbedrijven in aanmerking komen. Innovatieprojecten kunnen individueel of in samenwerking met andere bedrijven en/of kennisinstellingen worden aangevraagd.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
De subsidiebedragen en -percentages verschillen per onderdeel:

  • Aanschaf: maximaal 30% van de meerkosten t.o.v. fossiel aangedreven bouwmaterieel met een maximum van €300.000 per bouwmachine en een maximum van €1.000.000 per jaar. Voor grote ondernemingen geldt een maximum subsidiepercentage van 25%;
  • Retrofit: het subsidiepercentage kan oplopen tot 50% van de netto investeringskosten per ombouw met een maximum van €300.000 en een maximum van €1.000.000 per jaar. De percentages zijn afhankelijk van het type bouwmaterieel en de grootte van de onderneming;
  • Innovatie: maximaal 35% subsidie en maximaal €1.000.000 per project voor experimentele ontwikkeling. Voor grote ondernemingen geldt een subsidiepercentage van 25%. Voor haalbaarheidsprojecten geldt een maximaal subsidiebedrag van €50.000 per project bij een subsidiepercentage van 60% voor MKB en 50% voor grote ondernemingen.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
De regeling is vanaf 5 maart 2024 weer open.

Elke onderdeel kent zijn eigen openstellingsdata:

  • Aanschaf en Retrofit: van 5 maart t/m 31 oktober 2024;
  • Innovatie haalbaarheidsproject: van 5 maart t/m 31 oktober 2024 (het budget voor dit onderdeel is reeds overtekend);
  • Innovatie experimentele ontwikkeling: van 5 maart t/m 29 augustus 2024.