VEKI

De subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) ondersteunt CO2– en energiebesparende maatregelen, waarvan de werking is bewezen en de terugverdientijd tussen de 5 en 15 jaar ligt. Er is subsidie beschikbaar voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten.

Investeringen in de volgende thema’s komen in aanmerking:

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-verlagende maatregelen

De subsidie wordt berekend over de meerkosten van de investering ten opzichte van een minder milieuvriendelijke techniek of technologie (refentie-investering). 

Wie kan subsidie aanvragen?
Bedrijven die actief zijn in de industie komen in aanmerking voor subsidie. Specifiek gaat het om ondernemingen in hoofdgroepen C, D en E van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Het maximale subsidiebedrag per project is € 15 miljoen. Belangrijk is dat de hoogte van de subsidie niet meer € 80,- per ton bespaarde CO2 mag bedragen. Wij ondersteunen u bij het maken van deze berekening. 

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
De VEKI-subsidieregeling is open van 22 april 2024 tot 31 januari 2025, 17:00 uur.