Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de regeling Overbrugging voor de visserij (OVDV) bekendgemaakt.

Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van de visserijsector tijdens de transitiefase naar een robuuste en duurzame sector. Dit door het verstrekken van tegemoetkomingen voor de gestegen bedrijfskosten van de sector.

Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van vissersvaartuigen. Waarbij het gaat om vissersvaartuigen in de vlootsegmenten MFL1 en MFL2. Deze vlootsegmenten, waar onder andere de kottervissers en de garnalenvissers deel van uit maken, hebben over 2022 een grote stijging in de bedrijfskosten ondervonden.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 30.000 per onderneming.

Aanvragen kunnen van 27 maart 2023 tot en met 22 mei 2023 worden ingediend. Het subsidieplafond van € 7 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken: 0118-674074 of info@prioradvies.nl