De eerste openstelling binnen het nieuwe OPZuid-programma zal zijn van 12 september tot en met 4 oktober 2022.

OPZuid staat voor Operationeel Programma-Zuid en richt zich op het sterker maken van de regionale economie door innovatie, zodat deze kan concurreren met andere regio’s. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten bijdragen aan de verduurzaming van de economie en aansluiten op één van de volgende transities:

– Energie

– Klimaat

– Grondstoffen

– Landbouw & voeding

– Gezondheid

Voor 2022 is in totaal een budget van € 30 miljoen voor Zuid-Nederland beschikbaar. Dit budget zal in twee openstellingen voor heel Zuid-Nederland beschikbaar komen. De eerste openstelling zal dit voorjaar zijn en naar alle waarschijnlijkheid sluiten op 14 juli 2022. De tweede openstelling zal in het najaar zijn.

Het subsidiepercentage zal op maximaal 35% liggen en de subsidie per project op maximaal € 1 miljoen.

Projectvoorstellen zullen in ieder geval moeten passen binnen de Regionale Innovatie Strategie (RIS) 2021-2027 en aan de eisen die in de openstellingsbesluiten worden gesteld. Per openstelling zullen verschillende thema’s worden aangewezen waar aanvragen voor kunnen worden ingediend.

Draagt uw project bij aan de verduurzaming van de economie en zoekt u hier subsidie voor? Dan kan de OPZuid-subsidieregeling interessant voor u zijn. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee!

Telefoon: 0118-674074

E-mail: info@prioradvies.nl