Afgelopen maart nam senior subsidieadviseur Wilfried Boonman namens Prior Subsidieadvies deel aan het rondetafelgesprek financiën & economie van Zeeland Business. Hierin werd gesproken over actuele ontwikkelingen op de wereldmarkten en hun weerslag op de Nederlandse en Zeeuwse economie.

Eén van de besproken thema’s is de creativiteit en het innovatievermogen van ondernemers om uitdagingen als krapte op de arbeidsmarkt en stijgende grondstofprijzen het hoofd te bieden. De vraag naar innovatiesubsidies is de afgelopen jaren toegenomen: “bedrijven willen juist nu innoveren om straks sterker uit de strijd te komen. In Zeeland gebeurt veel op gebied van innovatie, maar ook hier speelt het feit dat er te weinig handjes beschikbaar zijn om de innovaties te ontwikkelen.”

Toch laten ondernemingen en organisaties nog veel kansen liggen door onoverzichtelijkheid, het grote aantal subsidiemogelijkheden én doordat subsidies in de regel vóóraf moeten worden aangevraagd. Prior Subsidieadvies pleit voor “subsidiebewust ondernemen”; oftewel subsidies als onderdeel van uw bedrijfsvoering zonder kansen onbenut te laten. Ons advies: “vraag liever 10 x te vaak subsidieadvies dan 1 x te weinig”.

Heeft u een innovatief projectidee en zoekt u daar subsidie voor? Onze subsidieadviseurs helpen u graag verder: tel. 0118-674074 of info@prioradvies.nl