Doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van ontwikkeling/ instandhouding van sportaccommodaties; En de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen. Bovendien is er nu aanvullende subsidie voor veiligheidsbeleving in de BOSA-regeling opgenomen.

Deze aanvullende subsidie is toegevoegd aan de BOSA-regeling, waardoor de veiligheidsbeleving voor amateursportorganisaties verbeterd.

De subsidie is voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en het toepassen van de maatregelen die in de veiligheidsscan worden aanbevolen. De aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten voor deze activiteiten (inclusief btw).

Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie over deze (aanvullende) regeling.