Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat ze zijn afgerond en betaald. U kunt dus in 2020 ook subsidie aanvragen voor activiteiten uit 2019.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.
Voor de regeling is in 2020 een budget van € 87 miljoen beschikbaar, op dit moment is daarvan € 20 miljoen verbruikt. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw.

Het minimale subsidiebedrag verschilt per artikel uit de regeling.
Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd.
U kunt de subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of als ze zijn afgerond en betaald.

Ontvangt uw gemeente al een Specifieke Uitkering Sport voor uw activiteiten? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Benieuwd of deze regeling is toe te passen voor uw amateursportorganisatie? Neem contact met ons op dan bekijken we de mogelijkheden.