CrossRoads2 Sustainable Energy is voortgekomen uit CrossRoads 2. CrossRoads2 Sustainable Energy legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2 – reductie en -captatie. Het project richt zich, heel concreet, op een reductie van 200 ton CO2 per jaar per deelproject.

Met dit nieuwste CrossRoads project worden innovatieve samenwerkingsverbanden met tenminste
één MKB uit Zuid-Nederland (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) en tenminste één KMO uit
Vlaanderen gesubsidieerd.

De eerste openstelling voor het project CrossRoads2 Sustainable Energy opent binnenkort. Op korte termijn volgt meer informatie over deze openstelling.

Een belangrijke voorwaarde is dat innovatieprojecten een doelstelling hebben die gericht is op duurzame energie, energieefficiëntie, hernieuwbare energie of CO2 -reductie en -captatie. Daarnaast is het belangrijk dat de businesscase en de samenwerking goed omschreven worden in uw aanvraag. 

Naar verwachting worden er binnen dit project 19 innovatieprojecten gesubsidieerd, waaraan minimaal 38 MKB/KMO’s kunnen deelnemen. Per project wordt maximaal € 150.000 subsidie verstrekt tegen een maximaal  subsidiepercentage van 50%. Het totaal beschikbare subsidieplafond bedraagt € 2.848.330.

Klik hier voor de volledige informatieflyer

Wilt u weten of uw investering hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met ons.