MIT openstellingen:

1. Haalbaarheidsprojecten: 20 april 2021 – 09 september 2021 17.00 uur
2. R&D samenwerkingsprojecten: 01 juni 2021 – 09 september 2021 17.00 uur

Haalbaarheidsprojecten:

Vanaf 20 april kunnen MKB-ondernemers een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsproject. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

  • literatuuronderzoek
  • octrooionderzoek
  • inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners
  • marktverkenning
  • concurrentieanalyse

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal €20.000. De MIT subsidie kan worden aangevraagd van 20 april t/m 09 september 2021 17.00 uur.

R&D Samenwerkingsprojecten:

Vanaf 11 juni  kunnen MKB-ondernemers een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Deze samenwerkingsprojecten zijn gericht op:

  • Vernieuwing van producten, processen of diensten, of
  • Een wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten door middel van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal €350.000. De MIT subsidie kan worden aangevraagd van 01 juni t/m 09 september 2021 17.00 uur.

In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie is dit een tenderregeling. Dit houdt in dat de projecten worden gerangschikt. Alleen de best beoordeelde projecten ontvangen subsidie.

Prior Subsidieadvies heeft veel ervaring met het aanvragen MIT-subsidie. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen!