POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. POP3 is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren, waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Wie kan subsidie aanvragen?
Het POP3-programma kent diverse subsidiemogelijkheden (maatregelen), en elke maatregel is bestemd voor een of meerdere specifieke doelgroepen. In het algemeen gaat het om landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen die van de subsidies gebruik kunnen maken.

Voor welke doelen is de POP3-subsidie bestemd?
In Nederland geldt dat het POP3-programma zich afspeelt binnen de volgende thema’s: versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht van de landbouw steun voor investeringen van jonge boeren natuur en landschap verbetering van de waterkwaliteit leefbaarheid en vitalisering van het platteland (LEADER-projecten)

Wat is LEADER?
LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 20222. LEADER heeft subsidie beschikbaar, waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Huidige openstelling LEADER: 30 april 2021 – 31 december 2022 17.00 uur

Voor meer informatie over POP3 en LEADER kijk op LEADER en POP3

Voorbeelden van projecten waarbij Prior Subsidieadvies B.V. betrokken is geweest bij de subsidieaanvragen vind u hier.

Weten of uw project in aanmerking komt voor de POP3 LEADER subsidie? Neem contact met ons op.