Wilt u als binnenvaartschipper investeren in een nieuwe, schone motor of katalysator? Misschien is Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) geschikt voor u!

Het doel van deze regeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en stikstof door vaartuigen te verminderen.

De Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) is opengesteld van 30 januari 2021 09:00 uur tot 30 oktober 2023 17:00 uur (binnenvaartmotor of elektrische aandrijflijn). Subsidie aanvragen voor een nieuwe katalysator kan tot 30 oktober 2025 17:00 uur.

De subsidie is maximaal 40% van de totale investeringskosten en ten hoogste € 200.000 per vaartuig. Bent u een middelgrote onderneming, dan wordt de subsidie met 10% verhoogd. Voor een kleine onderneming geldt een verhoging van 20%. 

De volgende type motoren komen in aanmerking voor subsidie:

  • IWP
  • IWA
  • NRE

Voor een katalysator komt het type SCR in aanmerking.

Neemt u ook geluiddempende maatregelen? Dan kunt u de aanschaf- en installatiekosten opgeven bij uw subsidieaanvraag, mits deze zijn gekoppeld aan de inbouw van de nieuwe motor of katalysator.

Schaft u een elektrische aandrijflijn op de schroefas aan, dan kunt u hiervoor ook een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf- en installatiekosten.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB):

  • Uw motor is nog intact ten tijde van het aanvragen van de subsidie.
  • De subsidie wordt aangevraagd voor één vaartuig.
  • U vraagt subsidie aan met een groep aan u verbonden bedrijven, voor niet meer dan 3 vaartuigen per kalenderjaar subsidie aan.
  • U bent in het bezit van het binnenschipcertificaat van het vaartuig waarvoor u subsidie aanvraagt. Het binnenschipcertificaat komt uit de Europese Unie of Zwitserland.
  • U bent in de 12 maanden voordat u de subsidie aanvroeg met dit vaartuig, minimaal 60 dagen in bedrijf geweest op het Nederlandse vaarwegennet.
  • U blijft met dit vaartuig minimaal 60 dagen per jaar, bedrijfsmatig actief op het Nederlandse vaarwegennet in de 2 kalenderjaren na de aanpassing.
  • Bij een aanvraag voor de inbouw van een stage V motor, moet de certificering op het moment van aanvraag beschikbaar zijn. We hanteren hiervoor de CESNI-lijst. Wanneer de betreffende motor nog niet op de lijst staat, kunt u een bewijs van certificering zelf toevoegen bij uw aanvraag.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.