Subsidieregeling Praktijkleren open per 01 juli 2020

Op 01 juli 2020 wordt de Subsidieregeling Praktijkleren voor het schooljaar 2019-2020 opengesteld. Door een wijziging in deze regeling is het nu al mogelijk om een voorschot aan te vragen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Het voorschot wordt vooruitlopend op een subsidieaanvraag in 2020 verstrekt. 

Voorschot

Aanleiding voor deze voorschotmogelijkheid is dat door de coronacrisis de continuïteit van de praktijkleerplaatsen in gevaar komt. Met deze voorschotmogelijkheid is beoogd dat de praktijkleerplaatsen ook tijdens de coronacrisis worden behouden. Het voorschot wordt verleend onder voorwaarde dat aan de werkgever in 2020 subsidie wordt toegekend.

Werkgevers kunnen een aanvraag voor een voorschot indienen van 2 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.

De hoogte van het voorschot voor een BBL Praktijkleerplaats bedraagt € 42,50 per week met een maximum van € 1.530,-

Afwijkende berekeningswijze ivm Corona

In verband met de uitbraak van het coronavirus wordt er een afwijkende berekeningswijze voor de subsidieregeling Praktijkleren gebruikt. De weken waarin, ten gevolge van het coronavirus of de maatregelen ter bestrijding van het virus, geen onderricht in de praktijk heeft plaatsgevonden, worden gelijk gesteld met weken waarin daadwerkelijk onderricht in de praktijk heeft plaatsgevonden.

Een soortgelijke verruiming is opgenomen voor de berekening van gerealiseerde leerwerkplaatsen voor promovendi. Deze regeling voorziet niet in een verruiming voor de berekening van gerealiseerde leerwerkplaatsen voor technologische ontwerpers, omdat voor die berekening enkel van belang is gedurende hoeveel maanden de technologisch ontwerper in opleiding staat ingeschreven bij een universiteit.

Zijn er tijdens het schooljaar 2019-2020 praktijkleerplaatsen binnen uw bedrijf geweest? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.