De subsidiepercentages voor de WBSO in 2021 zijn gewijzigd ten opzichte van 2020. Het tarief van de eerste schijf gaat naar 40%, het starterstarief gaat naar 50%

20212020
Tarief eerste schijf40%32%
Tarief eerste schijf starters50%40%
Grens eerste schijf€350.000€350.000
Tarief tweede schijf16%16%

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in R&D kunnen onder druk komen te staan als gevolg hiervan, terwijl de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur juist nodig is om uit de crisis te komen. Uit meerdere evaluaties blijkt telkens dat de WBSO een belangrijke stimulans is voor investeringen in R&D en bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor R&D-intensieve bedrijven. Om ervoor te zorgen dat de investeringen in R&D tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO in 2021.

Heeft u een projectidee en wilt u weten of u in aanmerking kan komen voor WBSO? Neem contact met ons op.