SDE++

SDE++

SDE++ SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda, maar duurzame energieproductie en CO2-verminderende technieken zijn vaak onrendabel. Middels de SDE++ wordt de exploitatie ervan...
DUMAVA

DUMAVA

DUMAVA De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een publieke functie, zoals gemeentehuizen, scholen en universiteiten, bibliotheken, zorgcentra, cultuurpodia, rijksmonumenten zonder...
POP3

POP3

POP3 POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en is het subsidieprogramma van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het doel van POP3 is het ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van de agrarische sector, in lijn met nationale en...
Interreg

Interreg

Interreg Interreg is een Europees subsidieprogramma dat grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende regio’s van Europese lidstaten stimuleert. Innovatieve projecten die bijdragen aan verduurzaming, digitalisering en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor...
OPZuid

OPZuid

OPZuid OPZuid staat voor Operationeel Programma-Zuid en richt zich op het sterker maken van de regionale economie door innovatie, zodat deze kan concurreren met andere regio’s. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten bijdragen aan de...