SDE++

SDE++

SDE++ SDE++ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Duurzaamheid staat hoog op de overheidsagenda, maar duurzame energieproductie en CO2-verminderende technieken zijn vaak onrendabel. Middels de SDE++ wordt de exploitatie ervan...
DUMAVA

DUMAVA

DUMAVA De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een publieke functie, zoals gemeentehuizen, scholen en universiteiten, bibliotheken, zorgcentra, cultuurpodia, rijksmonumenten zonder...
POP3

POP3

POP3 POP staat voor PlattelandsOntwikkelingsProgramma en was het subsidieprogramma van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is per 31 december 2022 afgelopen. Vanaf 1 januari 2023 is het vervangende Nationaal Strategisch...
GLB/NSP

GLB/NSP

GLB/NSP GLB staat voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat vanuit de Europese Unie is opgesteld. Om aanspraak te maken op Europees geld om dit beleid uit te voeren, heeft Nederland het Nationaal Strategisch Plan (NSP) uitgewerkt. In het NSP wordt de Nederlandse...
Interreg

Interreg

Interreg Interreg is een Europees subsidieprogramma dat grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende regio’s van Europese lidstaten stimuleert. Innovatieve projecten die bijdragen aan verduurzaming, digitalisering en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor...