Regeling overbrugging voor de visserij

Regeling overbrugging voor de visserij

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de regeling Overbrugging voor de visserij (OVDV) bekendgemaakt. Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van de visserijsector tijdens de transitiefase naar een robuuste en duurzame...
Openstelling OP Zuid 2022

Openstelling OP Zuid 2022

OPZuid staat voor Operationeel Programma-Zuid en richt zich op het sterker maken van de regionale economie door innovatie, zodat deze kan concurreren met andere regio’s. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten projecten bijdragen aan de verduurzaming van...
Openstelling Zeeland in Stroomversnelling 2022

Openstelling Zeeland in Stroomversnelling 2022

Van 15 april tot en met 22 juli 2022 kunnen Zeeuwse consortia (samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) weer subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken in het kader van...
Openstelling MIT R&D-Samenwerkingsprojecten 2022

Openstelling MIT R&D-Samenwerkingsprojecten 2022

Van 1 juni tot en met 13 september 2022 kunnen samenwerkingsverbanden van twee of meer Mkb’ers weer subsidie aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten in het kader van Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Hoeveel subsidie kan ik krijgen?De subsidie...